Wat willen de Zeeuwen?

ZEELAND - Komende weken wordt in de provincie een brief rondgebracht met het verzoek aan de bevolking om te tekenen voor een Provinciale Volksraadpleging. De bedoeling is om hiermee te voorkomen dat de 13 Zeeuwse Gemeenten en de Provincie Zeeland, borg gaan staan voor een lening van 200 miljoen om daarmee de verliezen van de kerncentrale Borssele de komende 5 jaar te betalen.

Het zal de eerste keer zijn dat de Zeeuwen op deze manier naar hun mening wordt gevraagd want deze lening kan de burger namelijk minimaal 500 euro per persoon gaan kosten. Willen de Zeeuwen dat? Vanaf woensdag 24 augustus worden in de provincie brieven rond gebracht met een verzoek om te tekenen voor een aanvraag om een Provinciale Volksraadpleging te houden. Voor het aanvragen van een volksraadpleging zijn minimaal 1.000 handtekening nodig van stemgerechtigde Zeeuwen.Uiteindelijk móet deze raadpleging gehouden worden als er minimaal 6000 handtekeningen binnen zijn. Een groep bezorgde burgers in de provincie, die niet politiek gebonden is en zich belangeloos inzet voor deze zaak, wil graag weten of de Zeeuwse burger het verstandig vindt dat er 200 miljoen wordt geleend bij de bank om de mogelijke verliezen van de kerncentrale Borssele voor de komende jaren te gaan betalen.

"De financiële risico's van die lening zijn voor EPZ maar als zij dat niet redden dan draaien de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en dus de Zeeuwse burgers hier voor op. Dit kan het faillissement van Zeeland betekenen," aldus de initiatiefnemers.

Reëel

Dat deze kans reëel is, bleek al tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 juli jongstleden, waar vragen werden gesteld over het met verlies draaien van de kerncentrale. De kostprijs van de stroom die de centrale levert is hoger dan de huidige marktprijs en het jaarlijkse verlies dat de kerncentrale daardoor lijdt moet via deze lening worden terugbetaald.

Opdraaien

De initiatiefnemers van de Provinciale Volksraadpleging willen via deze weg er achter komen of de Zeeuwen bereid zijn hier gezamenlijk voor op te draaien.

Een volksraadpleging is het voorleggen van een vraag aan kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied die betrekking heeft op wetgeving of een te nemen besluit. Het is een soort verkiezing die betrekking heeft op een specifiek onderwerp.

Zienswijze

Hier gaat het om een aanvraag voor een raadgevende volksraadpleging. Dat wil zeggen dat deze door de bevolking aangevraagd is. Vaak gaat het over een onderwerp waar de overheid nog een besluit over moet nemen, zo ook in dit geval. Hierbij zijn de burgers van mening dat een meerderheid van de kiezers een andere zienswijze heeft dan dat de overheid van plan is te besluiten. Vraag aan de burgers: Mag een bedrijf een lening van 200 miljoen euro afsluiten om daar zijn schulden van te betalen als men bijna zeker weet dat het terugbetalen niet gaat lukken en de burger daar dan uiteindelijk voor opdraait? Het is in de geschiedenis van de provincie Zeeland nog niet eerder voorgekomen dat een volksraadpleging op provinciaal niveau gehouden wordt.

Voor wie de brief (nog) niet ontvangen heeft, deze is te downloaden via internet vanaf de pagina: www.zeeuwsevolksraadpleging.nl en op Facebook, zoeken op Zeeuwse Volksraadpleging.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden