Logo de-faam.nl


Kennismaken met anderen, ervaringen delen, dromen en doen. Eén van de vijf dialoogtafels tijdens de Dag van de Dialoog in de Oostkerk in Middelburg. Foto: Fabiola Gies
Kennismaken met anderen, ervaringen delen, dromen en doen. Eén van de vijf dialoogtafels tijdens de Dag van de Dialoog in de Oostkerk in Middelburg. Foto: Fabiola Gies (Foto: Fabiola Gies)

Samen dialoogtafelen in de Oostkerk

MIDDELBURG - Naast feesten en activiteiten in het kader van Middelburg800, organiseerde vorige week zaterdag de Stichting Middelburg in Dialoog een aantal dialoogtafels in de Oostkerk. Kennismaken met anderen, ervaringen delen, dromen en doen, gebaseerd op het thema Samen Wonen En Samen Leven. Aan vijf tafels werd twee uur lang onder leiding van een gespreksleiders gesproken over een van tevoren bepaalde stelling. Een 25-tal deelnemers gingen met elkaar in gesprek.

Middelburg in Dialoog. In tegenstelling tot debatteren waar men probeert elkaar te overtuigen, gaat het bij de dialoogtafel om luisteren en van elkaar leren. Margot Verhagen en Nico Out van de Stichting Middelburg in Dialoog hopen dat de deelnemers en deelneemsters met hun eigen verhalen en het luisteren naar elkaars overeenkomsten elkaar waarderen in plaats van elkaars verschillen betwisten.

Als ik zaterdagmiddag om kwart over één de ruimte van de Oostkerk binnenstap, zie ik een zevental tafels, gedekt met pen en papier. Voor iedere deelnemers een glas en in het midden een waterkan met muntblad. Onder de kansel staat op de avondmaalstafel de lunch met verse broodjes, koffie, thee en fruit. Een gevulde maag zorgt voor een goed gesprek.

Voorzitster Margot Verhagen van de Stichting Middelburg in dialoog: " Ik ben in 2011 met dialoogtafels begonnen; een mooie vorm om burgerparticipatie inhoud te geven. Vanaf september gaan we dialoogtafels organiseren voor het basis- en middelbaar onderwijs. De resultaten van deze middag worden nog dit jaar in een boekje gebundeld." Dialoogtafels is niet iets voor dit moment, maar zal moeten inburgeren en een instrument zijn waarbij inwoners en gemeentebestuur samen beleid kunnen ontwikkelen.

De Faam publiceerde de afgelopen weken meerdere dialogen. Vanmiddag spraken zo'n 25 deelnemers over stellingen zoals: Is jouw Middelburg ook het mijne; Maak Middelburg 800, tijd voor verandering; Ik woon niet in Middelburg omdat het moet, maar omdat het mag; de wereld zou gelukkiger zijn als ie in Middelburg woonde en Alle Middelburgers zijn gelijk, maar sommigen zijn anders.

Na afloop bedankt Margot iedereen en nodigt Ingrid Borger en Peter Jongepier uit om het Lied van de Stad: het Rozenlied, te zingen. Margot moet nog even met de bloemen wachten; ze willen nog een tweede nummer zingen: Sting: Fragile; een treffende tekst. Deelnemers aan de dialoogtafels hebben zich kwetsbaar opgesteld en het fenomeen Dialoogtafel moet nog sterker worden in Middelburg. Pas dan kan samenwerking leiden tot zichtbaar beleid en resultaat.

Reageer als eerste
Meer berichten