De kerk verlaten kan een ontwrichtend en eenzaam proces zijn

Verbijstering om gebrek aan goede begeleiding voor ex-kerkgangers is de reden dat Inge Bosscha (1977) zich 25 oktober bij de Kamer van Koophandel te Middelburg laat inschrijven als coach voor kerkverlaters.

Zelf verliet Inge 15 jaar geleden de orthodox gereformeerde kerk waarin zij opgroeide. “Het was een moeizame en eenzame weg”, vertelt zij. “Je geloof verliezen doe je niet voor de lol. Het is iets dat je overkomt en waar je vervolgens iets mee moet, vooral wanneer God en de kerk het belangrijkste in je leven zijn (geweest). Het geloof is voor serieuze, gewetensvolle mensen geen ‘jas’ die je even uittrekt, maar iets wat je ‘blauwdruk’ vormt.”

Over de problemen waar je als ex-gelovige tegenaan kunt lopen schrijft Inge op haar website www.dogmavrij.nl. Meer dan duizend mensen lieten haar al weten zich in haar openhartige blogs te herkennen. “Sinds ik hierover schrijf, wordt me steeds duidelijker dat we te maken hebben met een vergeten groep en een onderschat maatschappelijk probleem. Wanneer je als kind een wezenlijk andere weg kiest dan je ouders, kan dit ingrijpend zijn voor alle betrokkenen. Dit is nog sterker het geval wanneer de consequentie van ‘naar de hel gaan’ eraan verbonden wordt. Ex-gelovige kinderen voelen zich vaak schuldig vanwege het verdriet dat hun ouders hebben. Velen kiezen er lange tijd voor om de schijn op te houden en komen in een onmogelijke spagaat terecht.”

Op haar website noemt Inge het Religieus Trauma Syndroom. “Klachten die doen denken aan een posttraumatische stressstoornis, alleen dan zijn ze religiegerelateerd. Zo kan je bijvoorbeeld last hebben van chronische angst, omdat je je voortdurend bekeken en veroordeeld voelt. Of je kampt met identiteitsproblemen, doordat je leerde dat je gedachten en gevoelens niet te vertrouwen zijn en alleen maar ‘tot zonde verleiden’.

Ook angst voor afwijzing, straf, de duivel en de hel komt regelmatig voor. Veel ‘afvalligen’ voelen zich bovendien ontheemd. Het wegvallen van zekerheid over het bestaan van een ‘hemelse Vader’ en de vanzelfsprekende verbondenheid met de groep van herkomst, kan diepe rouw veroorzaken.        

Voor ex-gelovigen zou steun moeten zijn en het is merkwaardig dat die er nauwelijks is.” Voor Inge is haar werk als coach voor kerkverlaters dan ook niet alleen haar passie, maar ook haar missie.

Kijk voor meer informatie op www.ingebosscha.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden