Logo de-faam.nl


Gospelkoor Glorify ingt in Welkomdienst in de Hofpleinkerk

"Advent: Keep me burning" Dat is het thema van de Welkomdienst welke Zondag 3 December a.s. ( 1e Adventszondag) wordt gehouden in de Hofpleinkerk in Middelburg. Het Gospelkoor Glorify zal deze dienst muzikaal invullen. Het Gospelkoor telt zo"n 60 leden welke met veel passie en enthousiasme, door middel van muziek, de boodschap van God, onze Schepper en Redder uitdragen, dit onder de bezielende leiding van Elsa Bezuijen.


De dienst wordt traditioneel begonnen met samenzang van enkele liederen. De samenzang wordt begeleid door het Combo Glorify. We zullen ook enkele verzoeknummers zingen.


Het thema van deze Welkomdienst is: "Advent: Keep me burning" Ds Scholte - De Jong zal hier in de woordverkondiging op ingaan.
Kom je nooit of niet zo vaak (meer) in een kerk? De Welkomdiensten worden enkele malen per jaar georganiseerd voor u, voor jou, om zo op een laagdrempelige manier het Evangelie te brengen. Iedereen is van harte welkom!


Graag tot ziens Zondag 3 December in de Hofpleinkerk Middelburg. De samenzang begint 18.45 uur. De dienst om 19.00 uur.

Meer berichten
Shopbox