Logo de-faam.nl


Behoud van uniek Zeeuws landschapselement

Vlak voor de kerstvakantie zijn de Hoogstamfruitbrigades van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland genomineerd voor de Gouden Mispel. En hebben ze daadwerkelijk ook de Gouden Mispel ontvangen! Het is een landelijke waarderingsprijs, die toegekend is vanwege de unieke voor het behoud van een uniek Zeeuws landschapselement.

De hoogstambrigades van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland hebben deze prijs ontvangen voor hun jarenlange trouwe inzet voor de hoogstamboomgaard – als oud agrarisch landschapselement- evenals de daarbij behorende oude fruitrassen, planten en dieren voor het Landschap van Zeeland. Reden om eens wat meer te weten te komen over deze Zeeuwse actieve vrijwilligers en deze waardering te delen. Zeeland kende vroeger veel buitenplaatsen en boerderijen waar meestal ook hoogstamfruitboomgaarden bij hoorden. Ook bij arbeidershuisjes met wat grond trof men ze aan. Veel bomen met hun specifieke biotoop voor bv. de steenuil gingen teloor. De Hoogstamfruitbrigades schieten te hulp met hun specialistische kennis en daadkracht, ondersteund door SLZ. De hoogstambrigades dragen zorg voor het onderhoud van 4704 bomen, waarvoor een zgn. hoogstamabonnement is afgesloten met 112 eigenaren; met de opbrengsten wordt een deel van de kosten van de brigades gedekt, verspreid over heel Zeeland; gemiddeld 42 bomen per boomgaard.

Rachel van Westen
Meer berichten
Shopbox