Logo de-faam.nl


Watertoren en Generaal Majoor Berghuijs Kazerne. De kazerne is in 2003 gesloopt omdat er een theater moest komen. Het is nu wachten op voldoende verkoop om er een appartementengebouw te bouwen. Foto: PZC
Watertoren en Generaal Majoor Berghuijs Kazerne. De kazerne is in 2003 gesloopt omdat er een theater moest komen. Het is nu wachten op voldoende verkoop om er een appartementengebouw te bouwen. Foto: PZC (Foto: Theo Rietveld)

Berghuijskazerne moet sluiten

Wie nu naar de hoek Zuidsingel-Korte Noordstraat kijkt, ziet een groene, verlaagde grasvlakte met picknick tafels, duikelstangen, prullenbakken. Welk verhaal zit er achter deze plek?

door Theo Rietveld

De kazerne aan de Zuidsingel is ontstaan op de plaats waar in de tweede helft van de 16e eeuw een armenschool stond, die later werd gebruikt als armenweeshuis. In de loop van de tijd kwamen er woningen bij. Dit complex werd in 1809 kazerne. In 1848 werd het gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe kazerne. In de gebouwen kon 600 man worden gelegerd. Het is tot 1933 in gebruik geweest. Toen vertrok de infanterie. Middelburg wilde graag een garnizoensstad blijven en was daarom blij dat de School voor Dienstplichtig Onderofficieren Administrateur in datzelfde jaar vanuit Breda naar de Zeeuwse hoofdstad kwam. Vijf jaar later volgde uitbreiding met nieuwbouw. Wegens ruimtetekort werd het lesgebouw tegenover de oude kazerne gebouwd.

Nieuwe kazerne

Tijdens de WO2 hebben er Duitse militairen in gezeten en na de bevrijding kregen de Canadezen er onderdak. De brand in 1945 verwoestte het gebouw. Na het vertrek van de Canadezen kwam in 1948 een deel van de opleidingen voor militaire administratie terug uit Kampen. Het zou tot 1962 duren tot Middelburg voor alle militairen (beroeps militairen en dienstplichtigen) de Centrale Opleidingsschool voor Administratief Kader huisvestte. Het werd in 1949 geopend. De kazerne kreeg ook een naam: Generaal-Majoor Berghuijs kazerne. Opnieuw een uitbreiding. Winkels en huisjes werden opgekocht om meer ruimte te krijgen. De hoofdingang werd weer verplaatst, nu naar de Zuidsingel. Een extra lesgebouw en sportzaal verschenen aan het Molenwater. In 1968 werd het COAK omgedoopt in Opleidings Centrum Militaire Administratie (OCMA); het zou tot 1996 dienst doen.

Kazerne moet sluiten

Op 12 januari 1993 opent de PZC met de kop: "Kazerne Middelburg dicht". In 2001 besloot de gemeente het gebouw te slopen om er een theater te bouwen. De sloop begon in 2002. De beide lesgebouwen aan de kant van het Molenwater kwamen in gebruik als Kinderopvang en basisschool. In 2005 lekte de bouwput, werd daarna vol water gezet en later volgestort met zand. Vier jaar later werd de bouw van een theater afgeblazen en kwamen er plannen om er een appartementengebouw met parkeerkelder te bouwen. Om dit te realiseren moest 70% van het aantal appartementen zijn verkocht. Dat aantal werd niet gehaald. De bouwput is ondertussen veranderd in een grasveld.

Rachel van Westen
Meer berichten
Shopbox