Foto: A. Franke

Vogel verhuizingen helpt Present Walcheren

Donderdag 22 februari was het zo ver. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Present Walcheren was er een samenwerking met Vogel Verhuizingen van Mondial Movers.

Present helpt mensen die een karwei niet zelf kunnen bekostigen, het zelf niet kunnen en ook onvoldoende netwerk hebben. De beoordeling hiervan vindt plaats door een maatschappelijke organisatie zoals in dit geval Maatschappelijk Werk Walcheren. In dit geval moest een alleenstaande vrouw die juist een hartoperatie achter de rug heeft noodgedwongen verhuizen. Present heeft conrtact gezocht met De Verhuisfamilie en zo kwamen we terecht bij de heer Hans Haverkort, directeur van Vogel verhuizingen te Middelburg. Op korte termijn werden afspraken gemaakt voor de verhuizing die het verhuisbedrijf gratis uitvoert met hulp van vrijwilligers van Present Walcheren.

Werkwijze Present
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Werkwijze De verhuisfamilie
De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij een verhuizing. Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties en Erkende Verhuizers. Het voordeel van deze werkwijze is dat er professioneel materiaal en vakmensen bij betrokken zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich als verhuishulp inzetten. De vrouw die geholpen kon worden is ontzettend blij met de hulp en hoopt op haar nieuwe plekje tot rust te kunnen komen.

De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Doel van de interventie is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die vrijwilligers opdoen.

Present Walcheren biedt mensen die zich in willen zetten voor hun medemens de mogelijkheid éénmalig of vaker te helpen. Als u zich aangesproken voelt neem dan contact op via de website van Present Walcheren, stuur een mail naar info@presentwalcheren.nl of bel 06-57335901

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden