Vrijwilligers van Stichting Present Walcheren helpen in een tuin om die begaanbaar te maken voor een scootmobiel. Foto: Conny den Heijer
Vrijwilligers van Stichting Present Walcheren helpen in een tuin om die begaanbaar te maken voor een scootmobiel. Foto: Conny den Heijer (Foto: Conny den Heijer)

Paar uur tijd maakt groot verschil

Stichting Present Walcheren slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die met dat aanbod geholpen kunnen worden. Met hun vrijwilligerswerk op project basis helpen zij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

door Conny den Heijer

VLISSINGEN - Sociaal bevlogen is hij, Klaas Bos van Stichting Present. Hulpvaardig en bereid met de stichting en zijn vrijwilligers om mensen die dat zelf niet kunnen, te helpen waar een netwerk ontbreekt en er een onderbouwde hulpvraag ligt. "Want" zegt hij, "Vaak zie je toch dat mensen roepen: als ik dat aan de buurman vraag dan wil hij dat wel even voor me doen. Dan vraag ik: waarom heb je het de buurman dan nog niet gevraagd. We leven in een samenleving waar er van elkaar verwacht wordt om te zien naar de ander, de participatiesamenleving. Er is altijd een doelgroep die er om wat voor reden dan ook zelf niet uit komt. Daarbij moet je denken aan mensen met weinig financiële middelen, een beperking, psychiatrische problematiek of ziekte. Present wordt dan benaderd door bijvoorbeeld maatschappelijk werk, Emergis, GGD of Leger des Heils om in actie te komen."

Zo heeft Present onlangs samen met Mondial Vogel Verhuizingen een verhuizing gedaan voor een mevrouw die moest verhuizen na een hartoperatie. "Wij hebben gelukkig een groot netwerk, ook onder bedrijven, naast onze vrijwilligers die allemaal op basis van een project worden ingezet. Wij werken vanuit ons aanbod in ons netwerk naar de hulpvraag van de mensen toe. Zo blijft het voor iedereen te behappen want ik heb bijvoorbeeld weinig aan een timmerman op het moment dat er een tuin aangepakt moet worden. Wij leveren dus projectmatig maatwerk. Present kijkt naar: wie zijn onze vrijwilligers, wat kunnen ze en wanneer. En we kijken goed naar het netwerk van degene die een hulpvraag heeft." De vrijwilligers die zich aangemeld hebben komen binnen via een netwerk van onder andere verschillende kerken, scholen en het bedrijfsleven. Je hoeft zelf geen kerkelijk lid van te zijn, dus ongeacht overtuiging, geaardheid, afkomst of ras. Je kunt je persoonlijk inzetten maar ook met een groep. Zo kunnen een paar uur van jouw tijd een groot verschil maken voor een ander. De mensen van Stichting Present willen van betekenis zijn voor anderen die het zelf niet kunnen. "Dat hebben we meer nodig in onze maatschappij" zegt Klaas Bos." Mensen die gewoon naar een ander omkijken. Onze maatschappij wordt harder en er zijn echt mensen die het zonder hulp niet redden. Zo zijn de Kleding- en Voedselbank ook ontstaan. Uit nood want het is nodig. Het moet zo gaan worden dat mensen het normaal vinden om naar elkaar om te kijken. Want niemand kan het alleen."

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Stichting Present via hun website. Daar is ook alle informatie te vinden over de inzet van hun hulp en ook over hoe zij werken:

https://stichtingpresent.nl/walcheren

Meer berichten
Shopbox