Senioren in gesprek met ADRZ

Senioren gaan in gesprek met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Het ADRZ geeft een toelichting op de verbeteringen die in het ziekenhuis worden doorgevoerd. Daarbij wordt ingegaan op het maken van afspraken, wachtlijsten en de bejegening van senioren. Deze bijeenkomst vindt woensdagmiddag 25 april plaats in het Scheldehof in Vlissingen.

Verschillende ervaringen van senioren met het ADRZ zijn gebundeld en komen tijdens de bijeenkomst in een verhaal van een echtpaar aan bod. Dit gaat met name over afspraken, wachtlijsten en bejegening. Senioren hebben dan vooral vragen over waarom zaken lopen zoals ze lopen. De bezoekers van de bijeenkomst krijgen zeker de gelegenheid hun eigen ervaringen naar voren te brengen. Daarop gaan medewerkers van het ADRZ uitgebreid in. Ze vertellen ook aan welke verbeteringen inmiddels hard wordt gewerkt. Tijdens de bijeenkomst zal Claudia Brandenburg, de voorzitter van de Raad van Bestuur met enkele medewerkers aanwezig zijn.

Deze bijeenkomst is een initiatief van de KBO- en PCOB-afdelingen op Walcheren. Belangstellenden hoeven geen lid te zijn, alle senioren zijn welkom. De bijeenkomst wordt gehouden op 25 april 2018, vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in de nieuwe filmzaal van het Woonzorgcomplex Scheldehof, de voormalige Plaatwerkerij, Peperdijk 263 in Vlissingen. De zaal is vanaf 13.30 uur open. Ieder die wil komen, kan zich hiervoor aanmelden bij Jaap Koppejan, jekoppej@zeelandnet.nl, telefoonnummer 0118-464982 tot uiterlijk maandag 16 april.

Meer berichten