Foto: Provincie Zeeland

Subsidiemogelijkheden voor Zeeuwse agrariers

In april opent een nieuwe subsidieregeling voor Zeeuwse boeren. Het gaat om fysieke investeringen voor innovatie en modernisering. Subsidie is mogelijk voor agrariers wiens bedrijf in Zeeland is gevestigd en die willen investeren in innovatieve technieken.

Het gaat om de Europese POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) regeling. Donderdag 5 april lichtten gedeputeerde Jo-Annes de Bat en Joris Baecke, voorzitter van de ZLTO, de regeling toe. Subsidie is mogelijk voor bijvoorbeeld fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen, zonnepanelen, vergistingsinstallaties, systemen voor precisielandbouw en structuurbehoud in de bodem. In totaal zijn er 20 subsidiecategorien.

Subsidie bedraagt maximaal 40 % van de totale investering. Het minimale subsidiebedrag per aanvrager is 10.000 euro, maximale bedrag is 100.000 euro. Totaal beschikbare budget is 2.000.000 euro. De openstelling is vanaf 16 april 9:00 tot en met 13 juli 17:00 uur. Meer informatie op www.zeeland.nl.

Meer berichten