Samen herinnering ophalen: een feest van herkenning
Samen herinnering ophalen: een feest van herkenning (Fotoatelier Karin den Boer)

Vrijwilligers gevraagd voor herinnerings-activiteiten voor ouderen met dementie

Hoe ouder we worden, hoe meer herinneringen we hebben. Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare ‘souvenirs’ met leeftijdgenoten geeft positieve energie. Stichting Feest van Herkenning zoekt vrijwilligers in Zeeland, met name in de regio Walcheren, voor een activiteit waarbij het gezamenlijk ophalen van herinneringen centraal staat.

Dit gebeurt aan de hand van themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit musea, die verwijzen naar een bepaald onderwerp of tijdsperiode. Vrijwilligers presenteren de voorwerpen aan ouderen met dementie en gaan met hen hierover in gesprek. Het ophalen van positieve herinneringen aan vroegere jaren geeft hen plezier en voldoening en stimuleert interactie. Velen ervaren dit als ‘een feest van herkenning’, wat bijdraagt aan prettige leefomstandigheden. Onder de naam Feest van Muziek organiseert de stichting ook muziek- en zangbijeenkomsten. Voor beide activiteiten is veel belangstelling. Om te kunnen voldoen aan alle aanvragen door zorg- en welzijnsorganisaties, zijn op korte termijn extra vrijwilligers nodig.

‘Feest van Herkenning’

De voorwerpen in de diverse themakoffers hebben betrekking op herkenbare onderwerpen zoals het leven op een boerderij, school, huiselijk leven, schoonmaak en meer. Een vrijwilliger presenteert de voorwerpen aan de deelnemers bij een gezellig kopje koffie of thee en nodigt hen uit om erover te praten. Vrijwilliger-van-het-eerste-uur Jan Louwerse: “Het is geweldig om mee te maken hoe in eerste instantie in zichzelf gekeerde mensen kunnen gaan stralen bij het zien van een voorwerp dat hen herinnert aan vroeger. Hun interesse wordt gewekt en verhalen komen los.”

‘Feest van Muziek’

Veel herinneringen zijn gekoppeld aan muziek, zoals verliefd zijn, gebeurtenissen uit de jeugd en andere levenservaringen die indruk hebben gemaakt. Zingen kan ook verbroederend werken. Vroeger werd er vaak gezongen: thuis, op feesten, bij zangverenigingen en in de kerk. Samen muziek maken of van muziek genieten heeft dan ook een positieve uitwerking op mensen met dementie.

Profiel vrijwilliger

Voor beide activiteiten zijn wij dringend op zoek naar extra vrijwilligers. U hoeft niet opgeleid te zijn in de zorgsector: een medewerker van de zorg- of welzijnsorganisatie begeleidt de bijeenkomsten. Affiniteit met de doelgroep en Zeeuws cultureel erfgoed is wel belangrijk. Er is een uitgebreid introductie- en trainingsprogramma. U werkt altijd in een team van twee vrijwilligers en legt zich in principe vast voor minimaal één bijeenkomst per maand in uw eigen regio. Er is een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. Om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemers, moeten vrijwilligers van ‘Feest van Herkenning’ bij voorkeur 55+ zijn en begrip hebben van het lokale dialect. Vrijwilligers van ‘Feest van Muziek’ moeten vooral met enthousiasme een lied durven inzetten. Het bespelen van een begeleidingsinstrument is handig maar niet noodzakelijk.

Iedere dinsdagmiddag is één van onze vrijwilligers tussen 13.30 en 16.00 uur aanwezig in Museum Veere: loop gerust even binnen voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met Sylvia van Dam Merrett via 0118-502151 / 06-27385314 of feestvanherkenning@gmail.com. Kijk ook op www.feestvanherkenning.info en www.feestvanmuziek.nl .

Meer berichten