Weet je nog wel, die tijd van toen?


 Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare 'souvenirs' met leeftijdgenoten geeft positieve energie. FOTO: PR
Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare 'souvenirs' met leeftijdgenoten geeft positieve energie. FOTO: PR

Weet je nog wel, die tijd van toen?

Hoe ouder mensen worden, hoe meer herinneringen ze hebben. Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare 'souvenirs' met leeftijdgenoten geeft positieve energie.

WALCHEREN - Stichting Feest van Herkenning zoekt vrijwilligers in Zeeland, met name in de regio Walcheren, voor een activiteit waarbij het gezamenlijk ophalen van herinneringen centraal staat. Dit gebeurt aan de hand van themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit musea, die verwijzen naar een bepaald onderwerp of tijdsperiode. Vrijwilligers presenteren de voorwerpen aan ouderen met dementie en gaan met hen hierover in gesprek. Het ophalen van positieve herinneringen aan vroegere jaren geeft ouderen met dementie plezier en voldoening en stimuleert interactie. Velen ervaren dit als 'een feest van herkenning', wat bijdraagt aan prettige leefomstandigheden.
Onder de naam Feest van Muziek organiseert de stichting overigens ook nog muziek- en zangbijeenkomsten. Voor beide activiteiten is veel belangstelling. Om te kunnen voldoen aan vele aanvragen door de diverse zorg- en welzijnsorganisaties, zijn op korte termijn extra vrijwilligers nodig.

Herkenbare onderwerpen

De voorwerpen in de diverse themakoffers hebben betrekking op herkenbare onderwerpen zoals het leven op een boerderij, school, huiselijk leven, schoonmaak en meer. Een vrijwilliger presenteert de voorwerpen aan de deelnemers bij een gezellig kopje koffie of thee en nodigt hen uit om erover te praten. Vrijwilliger-van-het-eerste-uur Jan Louwerse: "Het is geweldig om mee te maken hoe in eerste instantie in zichzelf gekeerde mensen kunnen gaan stralen bij het zien van een voorwerp dat hen herinnert aan vroeger. Hun interesse wordt gewekt en verhalen komen los."

Positieve uitwerking

Veel herinneringen zijn gekoppeld aan muziek, zoals verliefd zijn, gebeurtenissen uit de jeugd en andere levenservaringen die indruk hebben gemaakt. Zingen kan ook verbroederend werken. Vroeger werd er vaak gezongen: thuis, op feesten, bij zangverenigingen en in de kerk. Samen muziek maken of van muziek genieten heeft dan ook een positieve uitwerking op mensen met dementie.

Profiel vrijwilliger

Voor beide activiteiten worden dringend extra vrijwilligers gezocht. Deze werken altijd in een team van twee vrijwilligers en leggen zich in principe vast voor minimaal een bijeenkomst per maand. Er is introductie en trainingsprogramma, alsook een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. Om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemers, moeten vrijwilligers voor 'Feest van Herkenning' bij voorkeur 55-plus zijn en begrip hebben van het lokale dialect. En vooral moeten zij enthousiasme een lied durven inzetten. Het bespelen van een begeleidingsinstrument is handig maar niet noodzakelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden