Foto: PR

Historische en filosofische discussie in Middelburg

Terugkijkend, of in goed Zeeuws 'terugkieke', op de afgelopen 100 jaar lijkt het erop dat de westerse cultuur naar de marge wordt geschoven door nieuwe krachten vanuit Azië. Vooral de laatste 50 jaar is in het Westen verzwakking op vele tereinen zichtbaar geworden.

En niet in de laatste plaats op politiek en moreel terrein. Die ooit zo krachtige onderliggende basis vloeit langzaam weg. Denk aan het gedrag van o.a. Trump en Poetin, leiders die een loopje nemen met de waarheid. Maar ook in Nederland zijn er voorbeelden van morele zwakheid, zoals oud-minister Halbe Zijstra. En ook Stef Blok is geen schoolvoorbeeld van moreel gedrag.

China met name is sterk in opkomst. En er zijn meer signalen die er op wijzen dat het Westen moet vrezen voor haar ondergang. Maar is dat niet veel te pessimistisch?? Natuurlijk betekent die voorspelling niet dat het Westen weggevaagd wordt. Maar wat Spengler al in 1918 bedoelde te zeggen, onze leidende positie als cultureel, economisch, politiek en moreel zwaargewicht, zal verdwijnen. Hij voorspelde dat dat omstreeks het jaar 2000/2100 een feit zal zijn. De zon blijft hier wel schijnen, we blijven hier gewoon leven, wonen en werken, maar de grote roerganger zit niet meer in Washington, Brussel, Londen of Parijs, maar zetelt in Beijing. Het zwaartepunt verschuift...het Westen krijgt een bijrol. Terwijl we nog denken de baas, de leider te zijn.

Vooruitdenken is vloeken in de kerk

Voor historici is vooruitdenken over het het verloop van de geschiedenis 'vloeken in de kerk'. Spengler, veelzijdig wetenschapper, ook historicus, durfde dat wél te doen in zijn beroemde en complexe boek 'de Ondergang van het Avondland'. En hij heeft wel gelijk gekregen, in ieder geval deels. Daar gaat de dicussie ook over op 15 september aanstaande in de Bibliotheek van Middelburg. Dan komen vier Spengler-specialisten samen om in een paar colleges én samen met het publieek te discussiëren over de volgende vragen.

Heeft Spengler gelijk gekregen? Zakt het Westen en de westerse cultuur weg? Zullen wij hier onze positie verliezen en ons moeten heroriënteren op een rol in de marge? Welke signalen duiden op voldoende kracht in het Westen? En hoeven wij helemaal niet zo pessimistisch te zijn?

Heel veel vragen, en nog veel meer. Om duidelijk te krijgen hoe we er nu voor staan, wat onze toekomst is en wat we er aan kunnen doen.....als dat al mogelijk is.

Er is heel veel gaande in de wereld, de digitalisering en globalisering (die heel nauw samen hangen) zullen een nieuwe wereldorde tot gevolg hebben.

Historische en filosofische discussie 

Daarom is de Spengler-Dag die gehouden wordt op 15 september a.s. in de Bibliotheek van Middelburg, aanvang 10.30 uur, zo bijzonder.

Vier Spengler-specialisten zullen zowel 'terugkieke' als vooruitkijken. Zij zullen het boek 'de Ondergang van het Avondland' en de persoon Spengler uitgebreid behandelen, zij duiden de tijd van toen en vergelijken die met onze tijd. Maar belangrijker is nog... wat heeft Spengler ons nog te zeggen teneinde onze tijd beter begrijpen.

De opening wordt verricht door prof. Frits Boterman (historicus) die dan ook zijn nieuwe biografie van Spengler presenteert. Boterman is hoogleraar Duitse Geschiedenis na 1750 aan de UvA geweest en gepromoveerd op de 'Ondergang'.

Jelle van Baradewijk is een jonge filosoof die ingaat op de onderliggende gedachten van Spengler bij het schrijven van de 'Ondergang'. Hij is promovendus bij Ad Verbrugge en verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de VU.

Dr. Ad Verbrugge (filosoof) is, zo zou je het kunnen zeggen, een oude bekende van en in Zeeland. Verbrugge is hoofddocent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, maar vooral bekend van TV én Zeeuw, geboren en getogen. Hij gaat met ons de diepte in om het boek, het tijdsbeeldvan toen en nu, de gedachten er achter te duiden.

Dr. Thierry Baudet (jurist, historicus, filosoof) is bekend als politicus maar ongekende kant van hem is dat hij een veelzijdig denker is. Hij gaat in op de visie van Spengler's boek en de waarde die daarin worden beschreven en het belang daarvan voor onze tijd.

Het wordt een bijzondere dag met een bijzondere invulling, en deze keer eens niet in Amsterdam, maar nu eens in eigen hoofdstad, Middelburg!! Verrassende inzichten die een andere kijk zullen geven op onze tijd en op onze Westerse samenleving.

Voor inschrijven en informatie: triple.eye@outlook.com. Ook op de sites van ZB Middelburg, Boekhandel De Drukkerij en Weekkrant De Faam (zie hun agenda) kunt u informatie vinden.

Meer berichten