De nieuwe Stationsbrug, op de achtergrond de Abdijtoren in de steigers.   FOTO: ZEEUWS ARCHIEF, ZEEUWS GENOOTSCHAP, ZI DEEL III, NR 2558.
De nieuwe Stationsbrug, op de achtergrond de Abdijtoren in de steigers.   FOTO: ZEEUWS ARCHIEF, ZEEUWS GENOOTSCHAP, ZI DEEL III, NR 2558. (Foto: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap)

Niks nieuws rondom de Stationsbrug

MIDDELBURG -  Vanaf vandaag zou de Stationsbrug tot 2020 buiten gebruik zijn en worden gerenoveerd in Krimpen aan de IJssel. Te elfder ure werd deze hele operatie afgelast. Dit past goed in het wel- en wee van de brug tot nu toe.

Een korte schets van de huidige brug, de reden van haar komst en haar moeizame start. Het verhaal begint in 1944. Een verdwaalde Engelse granaat komt in de lading springstof onder de brug terecht en vernietigt in één klap de 19e eeuwse ijzeren brug over het Kanaal. Kort na de bevrijding leggen de Engelsen bij de Meelfabriek een scheepjesbrug. Niet lang daarna wordt deze vervangen door een bailey-hef-brug. Een groot nadeel van deze noodbrug is dat de brug te smal is voor tweerichtingsverkeer. Een moderne verkeerslichtinstallatie biedt uitkomst. De installatie hapert te pas en te onpas. Agenten moeten dagen, soms weken, het verkeer aan weerszijden van de brug regelen.

Alarmbrief

De noodbrug blijft in eerste instantie tot 1948. Dit is niet haalbaar; sterker nog, 1949 is zelfs te vroeg. Het provinciebestuur schrijft de minister van Verkeer en Waterstaat een alarmbrief. vanuit Den Haag volgt geen enkele reactie. Pas twee jaar later komt de nieuwe brug met twee kranen naar Middelburg. Het is augustus 1950. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn klaar en de 240.000 kg zware brug hoeft alleen maar op haar plaats te worden gezet. Middelburg juicht, maar niet voor lang.

In oktober 1950 dan? Er gebeurt niets. Er moeten nog ontbrekende onderdelen komen. Toenmalig Burgemeester Bolkestein zegt het in de vergadering van december zo: "Iedere keer, als we er naar vragen, krijgen we te horen: Volgende maand". Het wachten duurt tot vrijdag 9 maart 1951. Die morgen rijdt een knalrode bestelauto van de P.T.T. als eerste over de nieuwe brug. Dienstdoende agenten beëindigen even daarvoor hun dienst.

Vreugde

Er worden geen linten doorgeknipt of toespraken gehouden. Maar de vreugde is er niet minder om. Na zes en een halfjaar eindelijk een nieuwe brug! Het Zeeuwsch Dagblad meldt in maart 1951 geruststellend: "Middelburgse brugperikelen bijna verleden tijd". Afgelopen vrijdag besloot Gedeputeerde Staten hals over kop dat de miljoenen kostende operatie niet doorging en dat het bestuur nu kijkt naar de bouw van een nieuwe brug. Nu anno 2018 de Stationsbrug blijft liggen waar hij ligt, zijn er nog onbeantwoorde vragen: Haalt men de kankerverwekkende stof chroom-6 uit de verflagen? Waar haalt de provincie miljoenen vandaan voor een nieuwe brug? Wat is de toekomst van de huidige Stationsbrug? Misschien is het antwoord hetzelfde als bij de bouw van het theater aan de Zuidsingel: de huidige brug wordt ontdaan van chroom-6 en voor de komende zestig jaar duurzaam opgeknapt.
Wellicht is de brug een nieuw actiepunt. voor de Vrienden van Middelburg.

Meer berichten