Bomenkap. (foto: Thinkstock)
Bomenkap. (foto: Thinkstock) (Foto: Thinkstock)

Werkzaamheden in het Veersebos

Eind 1944 werden op een aantal plaatsen op Walcheren de dijken gebombardeerd om daarmee het eiland te inunderen en de Duitse verdediging uit te schakelen. Als gevolg daarvan ontstonden stroomgeulen, waardoor het zeewater binnenliep en het eiland grotendeels overstroomde. De stroomgeulen bij Veere werden na het weer droogmaken van Walcheren de zgn. Veerse kreken. Langs de kreken werden in de loop van de jaren bossen aangeplant, waarin paden en wegen werden aangelegd, het Veersebos, een nu geliefd wandel- en recreatiegebied.

VEERE - De bomen in een groot deel van het bos hebben een leeftijd bereikt waarbij een dunning aan de orde is. Bij een dunning wordt een groot aantal bomen verwijderd om ruimte te maken voor de groei van "buurbomen", de zgn toekomstbomen, die blijven staan en zich verder kunnen ontwikkelen. In de ontstane ruimte zullen bovendien nieuwe, jonge bomen opschieten, waardoor er meer variatie in leeftijd komt. Ook andere organismen (planten, struiken) zullen zich bij meer licht en ruimte kunnen ontwikkelen; door het scheppen van open plekken wordt het bos ook aantrekkelijker voor bepaalde diersoorten, zoals het ree en zangvogels en roofvogels. Het bos krijgt zo de kans zich te verjongen, zodat het ook op termijn sterk en gezond blijft.

De gerooide bomen zullen voor een deel uit het bos verwijderd worden. Niettemin zullen toch hier en daar takken, twijgen en kronen blijven liggen, waardoor het er in het begin wat rommelig uitziet. Dood hout heeft echter een functie als voedingsbron voor allerhande organismen, zoals paddenstoelen, en zorgt voor onderdak. Bovendien wordt het al heel snel weer overwoekerd en in de natuurlijke kringloop opgenomen.

Voorafgaande aan de dunning is een toets uitgevoerd om te kijken waar bijzondere dieren en planten voorkomen. Uiteraard zullen die plekken zoveel mogelijk worden ontzien. 

De werkzaamheden in het bos zijn gezien de omvang ervan grootschalig. Een zgn. harvester - een velmachine - velt de bomen, ontdoet ze van de kronen, verwijdert schors en zijtakken en zaagt een en ander op maat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er naar verwachting ca twee weken gewerkt worden.  Door de werkzaamheden zullen delen van het bos zo nu en dan niet toegankelijk zijn.

Daarnaast zijn heel wat van de essen in de bossen aangetast door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte, waartegen tot op heden nog geen remedie is. Door de ziekte verzwakken de bomen en leveren een gevaar op voor de veiligheid. Het merendeel van de essen langs wegen en paden wordt daarom verwijderd.

De boswerkzaamheden beginnen maandag 5 november in de bosvakken ten oosten van de Landschuurweg bij Veere. Hoewel er getracht zal worden de overlast te beperken en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen , is het niet te voorkomen, dat tijdens de werkzaamheden wegen en paden in het bos tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt door de betreffende aannemer met borden aangegeven.

Meer berichten