Foto: Mark Lobbezoo

Nederlands-Vlaamse top in Middelburg

Vanavond vond in het provinciehuis in Middelburg de Nederlands-Vlaamse top plaats. Minister-president Rutte en zijn Vlaamse ambtsgenoot Geert Bourgeois spraken over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, infrastructuur en klimaat. Maar ook de gevolgen van de Brexit voor onze landen werden besproken.

door Mark Lobbezoo

MIDDELBURG - De beide regeringen hadden verder ook nog enkele ministers en staatssecretarissen afgevaardigd. Voor Zeeland waren vooral de samenwerking tussen Campus Zeeland, waaronder de HZ, Scalda en het University College Roosevelt en de Universiteit Gent, van belang. Verder is er gesproken over de infrastructuur, bijvoorbeeld de verbreding van de N57 aan Belgische kant als aansluiting op de onlangs afgeronde verdubbeling van de tractaatweg. Minister-president Bourgeois en de Nederlandse staatssecretaris Knops zijn overeengekomen om meer sturing te geven aan de samenwerking voor de gezamenlijke grensregio's. Tenminste een maal per jaar komen ze bijeen om de kansen en belemmeringen van de gezamenlijke grensregio's te bespreken. Ook is er gesproken over het meer uitwisselen van data, onder andere over goederenstromen en het vereenvoudigen van de verschillende stelsels. Op het gebied van onderwijs speelt vooral het lerarentekort en hiervoor wordt een ambtelijke taskforce in het leven geroepen. De Nederlands-Vlaamse top wordt elke vier jaar gehouden, om en om in (Zuid-)Nederland en Vlaanderen. Het was voor het eerst dat een dergelijke top in Zeeland is gehouden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden