Foto:

Wethouder bezoekt Klussenservice

MIDDELBURG - De Stichting Welzijn Middelburg (SWM) organiseerde vrijdag 7 december voor de derde keer de campagne "Een warm dank je wel". Op Nationale Vrijwilligersdag trakteerde wethouder Lodder vrijwilligers op een lezing met koffie en gebak; werd er een online vrijwilligerstijdschrift gelanceerd en waarderingsbezoeken aan vrijwilligersorganisaties afgelegd.

Eerder op de dag bezocht hij de tientallen vrijwilligers van de Kledingbank. Het laatste bezoek bracht hij aan de vrijwilligers van de Stichting Hart voor de Zorg Walcheren (sinds 2012). Een stichting die ontstaan is nadat medewerkers uit de zorg aangaven handen en middelen tekort te komen. Momenteel zijn er acht klussers actief bij de klussenservice. De doelgroep zijn die klanten uit de zorg die zelf niet in staat zijn de klus te klaren en die niet de financiële middelen hebben om een regulier klusbedrijf in te schakelen. Daarnaast ontbreekt bij hen vaak het netwerk om hen bij het klussen te helpen.

Klussenservice

Het team van de Klusservice bestaat uit Anton, Bert, Ton, Jan, Ben, Krish, Henk en Jet; stuk voor stuk mensen die na hun betaalde baan iets terug willen geven aan de medemens. De binnen ploeg houdt zich bezig met klussen binnenshuis en de buitenploeg is er voor tuinonderhoud. Anita noemt ze stuk voor stuk kluskanjers. De doelgroep bestaat uit vaak eenzame mensen die het financieel niet breed hebben. Ze wonen vaak in een onderhoudsgevoelig huis met een tuin die ze niet meer kunnen bijhouden. Tijdens het waarderingsbezoek van wethouder Lodder komen verschillende voorbeelden uit de praktijk aan de orde; ouderen die geen professionele hulp kunnen betalen voor een karwei in huis of tuin. Later in het gesprek heeft het team ook vragen aan de wethouder. Ton: "Wat moeten we doen als een klant geen financiële middelen heeft en moet verhuizen naar een verpleeghuis? De woningbouwvereniging wil dan dat de woning weer in oorspronkelijke staat wordt gebracht. Wij vragen 5 euro per persoon per uur, goedkoper kunnen we het niet doen. Is daar dan een potje voor? Anders komt de klant straks in de schuldsanering terecht en heeft deze klant dus niet alleen de zorg om zijn fysieke problemen maar ook nog een financiële schuld." Ton geeft aan te willen samenwerken met dit soort instanties. Volgens hem ligt daar de oplossing. Lodder noteert, belooft niets maar gaat op zoek naar verbindingen.

Meer ruimte en meer klussers

Anita Aerts, coördinator, legt uit dat de ruimte in Vlissingen te klein is. Lodder hoort het aan, maar doet geen toezegging. Rianne Hacking van het Vrijwilligerssteunpunt vertelt dat in mei 2019 weer een Vrijwilligersmarkt wordt georganiseerd en dat er plannen zijn voor een steunpunt in elke wijk. De Stichting Hart voor de Zorg Walcheren heeft nog klusjesmensen nodig. Bel of mail Anita. T 0611925619 of mail naar aaerts@zorgstroom.nl. www.hartvoordezorgwalcheren.nl

Meer berichten