Foto: PR

Festival of lessons and carols vlissingen

Op zondag 23 december wordt er om 16.30 uur de traditionele dienst gehouden met het Festival of Lessons and Carols in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Deze dienst wordt georganiseerd door de Vlissingse Raad van Kerken. Er worden veel liederen gezongen, er worden bijbellezingen gedaan, er worden gebeden uitgesproken en er wordt gemusiceerd, ter voorbereiding op het Kerstfeest. Een dergelijke dienst staat geheel in de Anglicaanse traditie – er zullen dan ook veel Engelse kerstliederen te horen zijn.

Het koor de Evensingers staat onder leiding van Ineke Wijkhuijs. Het orgel wordt bespeeld door de vaste organist van de Sint Jacobskerk, Jos Vogel. Liturg is dominee Wout Alserda, predikant van de Sint Jacobskerk. Iedereen is van harte welkom!

Meer berichten