Zeeuwse woningbouwcorporaties gaan proeven doen om sociale huurwoningen aardgasloos te verwarmen. Foto: Pixabay/ PhotoMIX-Company
Zeeuwse woningbouwcorporaties gaan proeven doen om sociale huurwoningen aardgasloos te verwarmen. Foto: Pixabay/ PhotoMIX-Company (Foto: Pixabay/ PhotoMIX-Company)

Proef met aardgasvrije huurwoningen

VLISSINGEN -  De Zeeuwse woningbouwcorporaties RWS, L'Escaut, Zeeuwland, R&B en woonstichting Hulst, ondersteund door vastgoedadviseur Marsaki, gaan proeven doen met verschillende oplossingen om sociale huurwoningen te verwarmen zonder aardgas. Voor de proef ontvangen zij een bijdrage uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie van 218.500 euro.

Woningcorporaties hebben de opdracht om hun huurwoningen voor 2021 te verduurzamen. Dan moet de gemiddelde huurwoning van de corporaties een energielabel B hebben. Maar de Zeeuwse woningcorporaties willen verder vooruit kijken. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Maar over het aardgasloos verwarmen van bestaande huurwoningen is nog veel onduidelijk.

Proeven

De Zeeuwse woningcorporaties gaan nu praktijkproeven doen om te onderzoeken op welke manier zij bestaande huurwoningen in de toekomst het beste all-electric kunnen verwarmen. Tijdens de proef wordt gekeken naar: de investeringskosten, de exploitatielasten, de overlast voor huurders bij realisatie, de energiekosten, het wooncomfort, de CO2-reductie en het comfort voor de huurder. Netbeheerder Enduris onderzoekt welke gevolgen grootschalig all-electric verwarmen heeft voor het elektriciteitsnetwerk.

Aardgas

Kennis beschikbaar stellen Ondanks dat er verschillende technieken beschikbaar zijn om woningen all-electric te verwarmen, is er maar weinig praktijkervaring mee opgedaan in bestaande huurwoningen. En dat terwijl er alleen al in Zeeland ruim 43.000 sociale huurwoningen van het aardgas af moeten.

Relevant

De kennis die de Zeeuwse corporaties opdoen is daarom relevant voor de hele sociale huursector. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan ook gedeeld worden met alle woningcorporaties in het land.

Enduris

De Zeeuwse netbeheerder Enduris onderzoekt tegelijkertijd welke gevolgen de all-electric aanpak heeft voor het elektriciteitsnet. Het aardgasloos maken van bestaande woningen is complex. Veel huizen hebben nu een aardgasgestookt hoog temperatuur verwarmingssysteem. Terwijl all-electric varianten vaak gebaseerd zijn op lage temperatuur verwarming. Ook al is de bestaande woning geïsoleerd is het toch de vraag of all-electric varianten het gevraagde comfort kunnen leveren en wat de werkelijke hoeveelheid stroom is die nodig is om voldoende warmte te produceren. De stroomvraag heeft weer invloed op het benodigde elektriciteitsnetwerk.

Samenwerking

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. Meer informatie over de stichting Zeeuwse Publieke Belangen en over aanspraak op het budget: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl

Meer berichten