Foto: Wikipedia

Thema-avond over leven en denken van Henri Nouwen

MIDDELBURG - De Doopsgezinde Gemeente Walcheren verzorgt een thema-avond in de kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Laurent Nouwen, broer van de in 1996 overleden Henri Nouwen, zal een inleiding houden over leven en gedachtegoed van deze bevlogen priester, hoogleraar en schrijver.

Henri Nouwen wordt in 1932 te Nijkerk geboren en in 1957 tot priester gewijd. In Amerika bekwaamt hij zich in de psychologie van het pastoraat.Vanuit zijn betrokkenheid bij het leed van andere mensen woont hij een tijdlang onder de allerarmsten in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière breekt hij in 1986 radicaal met roem en aanzien en gaat als pastor werken in een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapten in Canada. In 1996 overlijdt hij onverwacht.

Invloed

Henri Nouwen werd ook wereldwijd bekend als schrijver. Hij schreef meer dan veertig boeken die over de hele wereld werden gelezen. Zijn broer Laurent zegt dat hij na de dood van Henri beseft heeft welke enorme impact diens leven en boeken hebben gehad: "Henri wist een diepe snaar te raken bij zijn lezerspubliek. Hij toonde zijn kwetsbare kant in zijn boeken; daarin zat zijn kracht vermoed ik. Lezers vonden herkenning. Hij was er diep van doordrongen dat ieder mens breekbaar is, eenzaamheid kent en liefde nodig heeft. Onverschilligheid kende hij niet, over niets in het leven. Hij was een gevoelig mens. Altijd bleef hij met grote nieuwsgierigheid en verbazing naar deze wereld kijken." Voor Laurent betekende de dood van zijn broer een omwenteling in zijn leven.

Vrachtwagenchauffeur

Hij stopte als advocaat en werd vrachtwagenchauffeur om hulpgoederen naar de Oekraïne te brengen. Ook richtte hij de Henri Nouwen Stichting op met als doel bekendheid te geven aan het gedachtegoed van Henri Nouwen en om maatschappelijke initiatieven in de lijn van diens spiritualiteit te ondersteunen. Laurent Nouwen zal dan ook op de thema-avond het accent leggen op de actuele betekenis van deze spiritualiteit De avond in de gemeentekamer van Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg is op donderdag 17 januari en begint om 19.30 uur.

Meer berichten