Foto: google streetview
Foto: google streetview (Foto: google streetview)

Kerken Sint Laurens gaan samen verder als één gemeente

SINT LAURENS - De Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in Sint Laurens zijn per 1 januari 2019 verenigd tot de Protestantse Gemeente Sint Laurens. De nieuw gevormde gemeente viert de zondagse Erediensten vanaf zondag 13 januari 2019 in de Dorpskerk, Van Cittersstraat 69 in Sint Laurens. Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

De kleine kern Sint Laurens had nog steeds twee kerken die behoorden tot de Protestantse kerk Nederland, kortweg de PKN. Al jaren waren er enkele keren per jaar een gezamenlijke dienst maar overwegend hechtte ieder toch aan hun eigen gemeente, de Gereformeerde kerk aan de Noordweg en de Hervormde gemeente aan de Van Cittersstraat .

Vanaf 2016 is de samenwerking geïntensiveerd en zijn de kansen van slagen om te fuseren onderzocht. Dit met een duidelijk doel om per januari 2019 verder te gaan als één gemeente. De leden van beide kerken zijn gehoord en een overgrote meerderheid van de gemeenteleden hebben ingestemd met samengaan.

Niet onbelangrijk was dat beide kerken het ledental terug zal lopen. Het beroepen van een predikant werd lastig. Inmiddels is er nieuwe kerkenraad gevormd en is de procedure voor het beroepen van de predikant gestart.

De kerk aan de Noordweg is met de fusie overbodig geworden is samen met de pastorie is verkocht.

Meer berichten