Grootschalige bomenkap op heel Walcheren door de essentakziekte

Veel essen op walcheren zijn slachtoffer van de essentakziekte, zoals hier in het Veersebos. FOTO: STAATSBOSBEHEER
Veel essen op walcheren zijn slachtoffer van de essentakziekte, zoals hier in het Veersebos. FOTO: STAATSBOSBEHEER (Foto: Staatsbosbeheer)

Staatsbosbeheer gaat vanaf volgende week grote aantallen bomen verwijderen in de kuststrook Walcheren, tussen Zoutelande en Vlissingen. Het gaat om zieke en dode essen, aangetast door de essentaksterfte.

VLISSINGEN - Het gaat slecht met de es in Nederland. Met name in Noord-Nederland, de polders en Zuid-Holland, maar ook meer en meer in Zeeland heeft de soort te kampen met de essentaksterfte. Deze wordt veroorzaakt door een schimmel, het vals essenvlieskelkje. De schimmel - van oorsprong afkomstig uit Oost-Europa -, verspreidt zich met zijn sporen makkelijk door de lucht. Via het blad dringt het schimmelweefsel de takken en van daaruit de rest van de boom binnen. Jonge takken worden het eerst aangetast; dat is "mooi" te zien wanneer die in voorjaar en zomer erg opvallen in een steeds dunner wordende kroon.

Geen remedie

Doordat de boom verzwakt raakt, wordt de kans groot dat andere organismen, zoals de honingzwam, de boom met hun schimmeldraden binnendringen en de boom vanonder aantasten. Uiteindelijk leidt dit meestal tot het afsterven van de boom en het daarmee gepaard gaande gevaar. Tot nog toe is er geen remedie tegen de ziekte.

Veiligheid

Alle essen in de terreinen van Staatsbosbeheer zijn op de schimmelziekte bekeken en bij een groot aantal is inderdaad vastgesteld, dat zij zo sterk aangetast zijn, dat er niets anders overblijft dan hen vanwege het veiligheidsrisico dat zij vormen te verwijderen. Het gaat daarbij om bomen langs wegen en paden en aan grenzen van percelen. Aangetaste essen die dieper in het bos staan worden gespaard. Er wordt gewerkt tot aan het broedseizoen, dat 15 maart begint. Daarna vinden er nog wat aanvullende werkzaamheden plaats, zoals het weer op orde brengen van de paden. De aannemer, die een en ander uitvoert, zorgt ook voor de afvoer van de bomen. Door de werkzaamheden zullen bepaalde delen van de bossen tijdelijk voor het publiek worden afgesloten; dit wordt op locatie door de aannemer met borden aangegeven.

Ingrijpend

Het gaat om een zeer ingrijpende operatie. Op termijn is weliswaar herplant voorzien, maar het landschap zal hoe dan ook ingrijpend veranderen.
Meer informatie bij boswachter Karel Leeftink, 06-10943647

Meer berichten