Foto:

Ondernemers betalen zelf de oud-papier wagen

Theo Rietveld

In de Middelburgse binnenstad is op dinsdagmorgen 5 maart voor het eerst het ophalen van papier- en plasticafval nieuwe stijl van start gegaan. Aan de gratis ophaalservice van de gemeente is na jaren een einde gekomen.

Middelburg - Vanaf die dag gooien (horeca-)ondernemers zelf wekelijks hun afval in een door hen gehuurde vrachtwagen. De Vereniging Ondernemers Middelburg neemt de taak van de gemeente over. Na een maand zal deze nieuwe wijze van ophalen worden getoetst. Particulieren kunnen hun karton, papier en plastic in ondergrondse containers kwijt.

Vrachtauto

Elke dinsdagmorgen staat een vrachtwagen op acht verschillende punten in de binnenstad klaar, zodat de horecaondernemers zelf hun afval in de vrachtauto kunnen gooien. De vuilniswagen van Wielemaker wacht bij elk ophaalpunt een klein kwartier. De ondernemers gooien, onder toeziend oog van de chauffeur, hun afval zelf in de laadbak. Daar betalen ze 150 euro per jaar voor en voor plasticafval nog eens 150 euro extra. Dit bedrag is voor elke horecaondernemer hetzelfde.

Eigen afvalbak

Niet aangesloten ondernemers zorgen zelf voor het afvoeren van hun afval. Daarnaast is elke horecaondernemer verplicht een eigen afvalbak of afvalbakken te plaatsen bij hun bedrijf.

Minder afval

Behalve een kostenbesparing op de exploitatie is het voornaamste doel om het aantal kilo's restafval per inwoner in 2020 terug te brengen naar 100 kg per jaar en in 2030 zelfs tot 50 kg per jaar. Bewoners uit de buitenwijken brengen hun plastic gescheiden weg bij de verschillende milieustraten in die wijken. Papier-, karton- en plastic kan door particulieren met een eigen pas in één van de ondergrondse containers worden gedeponeerd. Papier en karton wordt in Middelburg maandelijks opgehaald door kerkgenootschappen en sportverenigingen die door de gemeente ieder hun eigen wijk toegewezen hebben gekregen.

Meer berichten