Bij een zelf aangelegde stalen stuw in de sloot vertelt Werner Louwerse hoe het werkt. FOTO: MARCEL VAN DER VOORT
Bij een zelf aangelegde stalen stuw in de sloot vertelt Werner Louwerse hoe het werkt. FOTO: MARCEL VAN DER VOORT (Foto: Marcel van der Voort)

Boeren willen zoete water niet kwijt

Vanwege warmere en drogere zomers moeten de Zeeuwse boeren steeds minder nadenken over water afvoeren en meer over water vast houden. "Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk water vast te houden", vertelt voorzitter Tim Moerman van Waterhouderij Walcheren.

OOSTKAPELLE – "Wij zijn er altijd mee bezig als Waterhouderij Walcheren, bestaande uit 7 agrariërs in de driehoek Serooskerke, Vrouwenpolder en Oostkapelle. Het gaat om aaneengesloten bedrijven in hetzelfde peilgebied", vervolgt Moerman. "Er zijn heel veel boeren die zich niet bewust zijn van de voordelen van het vasthouden van water."

Extreem

Wat staat de Zeeuwse boeren te wachten? Moerman: "Dat is moeilijk te voorspellen. Wij hebben twee droge voorjaren achter de rug en ook de zomer van 2018 was heel droog. Zoals het er nu uitziet lijkt het extremer te worden. Er valt korte hevige neerslag en er zijn droge periodes. Ik ben zelf volop aan het investeren om het water op te slaan. Aan het uitzoeken waar en hoe het kan worden opgeslagen en welke wetten er zijn. Ik wil een groot stuk zelfvoorzienend zijn, maar dat hangt af van de neerslag."

Kreekrug

Volgens Moerman zijn er verschillende manieren om zoet water vast te houden. "Wij doen aan peilgestuurde drainage. Dan blijft het zoete water langer in het gebied. Verder zijn er mogelijkheden om ondergronds of bovengronds op te slaan." Akkerbouwer Johan Sanderse uit Serooskerke: "We moeten ervoor zorgen dat er bij veel neerslag water wordt vastgehouden. En het overschot kunnen afvoeren. Want bij natschade is het ook over en uit met de gewassen. Met mijn buurman Werner Louwerse doe ik mee aan het Kreekrug Infiltratie Project. Als er afstromend zoet water is dan pompen wij het in een zoetwaterbel in de kreekrug. En proberen die te laten groeien. Om grote hoeveelheden water te kunnen onttrekken hebben we twee jaar nodig. Buurman Louwerse heeft een bufferbassin waarvan hij profijt heeft: een oude waterkelder bij Oranjezon."

Buffer

Werner Louwerse uit Serooskerke laat weten: "Omdat wij niet snel water uit de grond kunnen oppompen om te beregenen, is die waterkelder handig als tussenopslag", zegt Louwerse terwijl hij aan het werk is. "Voorheen is er water in gepompt uit de duinen van Oranjezon. Als de vraag naar water groot was gebruikten ze de bufferkelder. Nu is de buffer niet meer nodig. Er kan 160 kuub water in, dat is niet veel."

De broers Werner en Henny Louwerse telen bloemkool en venkel. In de loods wordt hard gewerkt. Werner gaat er even tussenuit om te laten zien waar in de omgeving plaatsen zijn om zoet water te sparen. Bij een zelf aangelegde stuw in de sloot, zegt hij: "Als je water hoog houdt in de sloot, dan heb je minder zout. Het mag niet te hoog worden omdat er anders wateroverlast kan komen." Na een rondgang langs onder andere stuwen en pompen zegt hij: "Het water staat voor Zeeuwse begrippen hoog. In overleg met het Waterschap Scheldestromen is het waterpeil omhoog gegaan." En later stelt hij: "Als wij het water zoet houden, dan kunnen wij het in de grond pompen. Om het bij droogte in de zomer te gebruiken voor de gewassen."

Controle

Tijdens de rondtocht meldt Louwerse dat er een meetnetwerk komt. Op afstand wordt er via het internet gemeten wat de grond en het water doen. Zo wordt er ontdekt te voorkomen wat de invloed is van de extra stuwen en peilverhogingen op grondwaterpeil en EC (zoutwaarde) en kunnen ze vaststellen wanneer het peil moet worden aangepast om overlast en schade door peilverhoging te voorkomen.

Spijt?

Heeft hij nooit spijt gehad dat hij hieraan is begonnen? Louwerse, lachend: "Spijt misschien dat ik er niet eerder aan ben begonnen." Marcel van de Bosse uit Serooskerke heeft in zijn boomgaard peren- en appelbomen en ook verbouwt hij aardbeien. Hij is druk op het erf van zijn bedrijf en loopt later even naar de boomgaard. "Je hebt een gespaarde voorraad zoet water hard genoeg nodig in droge periodes. Als je het laat wegstromen, dan ben je het meteen kwijt. Ik heb het idee dat bepaalde mensen nog niet helemaal bewust zijn. Misschien wel als ze een keer tekort hebben. Het vraagt een enorme investering. Na zo'n slecht jaar gaat het moeilijk. Beter gebeurt dat na een goed jaar."

Meer berichten