Foto: PR taalhuis walcheren

Taalmaatjes

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Taalmaatje Rita Geensen vindt dit schrijnend en draagt graag haar steentje bij om deze mensen bij te staan.

MIDDELBURG - "Ik ging als taalmaatje aan de slag met een Syrische vrouw die Nederlands wilde leren. Dat ging erg goed. In die tijd volgde ik bij Scalda een training voor taalmaatjes en zag ik een filmpje over Nederlandse ouderen die veel moeite hadden met de Nederlandse taal. Dat vond ik zeer aangrijpend."

Ervaring

Het filmpje was voor Rita de aanleiding om met een autochtone laaggeletterde aan de slag te gaan. Aan ervaring geen gebrek; beroepsmatig stond Rita in haar werkzame leven 41 jaar voor de klas op een basisschool. Als taalmaatje werd ze in oktober 2016 gekoppeld aan een 62-jarige taalvrager. Rita: "Deze vrouw had veel moeite met spellen van woorden." Wekelijks komen Rita en haar taalvrager bij elkaar in het Taalhuis in de bibliotheek van Middelburg.

Ziekenhuiswoorden

Rita gaf in het begin veel praktisch gerichte lessen. Ze zegt: "Ik leerde haar woorden spellen die met een bepaald thema samenhangen. Woorden over vakantie als ze terugkomt van een reisje en ziekenhuiswoorden als ze daar geweest is. Nu zijn we meer met grammatica en rijmwoorden in de weer. De vrouw maakt zienderogen vorderingen. Ze schrijft nu haar eigen boodschappenbriefje en haar spelling is verbeterd", aldus Rita.

Dapper

"Deze mevrouw is zo leergierig en blij met mijn lessen. Ook haar zelfvertrouwen is ontzettend toegenomen zegt ze zelf. Het geeft mij enorm veel voldoening om haar te helpen. Ik vind het zo dapper dat ze op haar 62ste met deze taallessen begonnen is. Hoe heeft ze zich al die jaren staande gehouden zonder te kunnen schrijven? Dat dwingt bij mij heel veel respect af."

Atlas

Rita geeft niet alleen lessen over taal, zo nam ze bijvoorbeeld ook eens de atlas mee. "We bespraken de dorpen op Walcheren en de provincies in Nederland. Ze vond het leuk om hier ook les in te krijgen. Deze taalvrager is een heel bijzonder en gemotiveerd persoon, ik vind het dan ook heel fijn om met haar te mogen werken!"

Meer berichten