Dementievriendelijk Veere

De gemeente Veere heeft het doel om vanuit de huidige welzijnsactiviteiten voor senioren een doorontwikkeling naar een dementievriendelijke omgeving te maken, zodat er meer zorg en ondersteuning aan de voorkant wordt geregeld om zwaardere zorg te voorkomen of uit te stellen. Op 16 mei werd een startsymposium georganiseerd voor de samenwerkende organisaties van het project "Dementievriendelijke omgeving".

Voor professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en leden commissies welzijn die affiniteit hebben bij het thema dementievriendelijk in Veere was er een boeiend programma in elkaar gezet. De uitvoering van de welzijnsactiviteiten en de doorontwikkeling naar een dementievriendelijke omgeving ligt bij de Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten.

Programma symposium
Na een welkomstwoord van wethouder Steketee gaf projectleider Jeroen Portier een inleiding over het project en overhandigde de eerste signalenkaart "Dementievriendelijk Veere" aan wethouder Steketee. Vervolgens gaf Marieke van Werkhoven van de Zeeuwse-Zorgschakels een presentatie over dementie en omgeving. Na de pauze gingen de genodigden aan de slag bij verschillende workshops over het thema dementie. Gemeente Kapelle deelde haar ervaring als gemeente die stappen heeft gezet richting een dementievriendelijke gemeente. Partijen deelden ook kennis op het gebied van mantelzorg, voeding, muziektherapie en zorgoptimalisatie. Theatergroep "De Jochies" voerde als afsluiting de voorstelling "Onbegrepen" op.

Vervolg
Binnenkort starten Welzijn Veere, Manteling, Zeeuwland, Zorgstroom, SVRZ en de gemeente Veere als eerste organisaties met dementievriendelijke trainingen voor personeel. Na de zomer zal in Zoutelande, Domburg en Serooskerke een start worden gemaakt met het dementievriendelijker maken van de gemeente Veere. Werkgroepen delen kennis over omgang met (beginnend) dementerenden en zetten welzijnsactiviteiten op die laagdrempelig zijn voor mensen met een beginnende vorm van dementie. Ook wordt er een netwerk van professionals en vrijwilligers opgezet die zich samen inzetten om kennis te verspreiden en te participeren bij verschillende activiteiten.

Meer berichten