Tanja Snijders neemt afscheid als bestuurder van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut

Na tien jaar treedt Tanja Snijders-de Vos per 20 juli 2019 terug als bestuurder van het ZRTI. Tanja heeft als
bestuurder vanaf 2009 leiding gegeven aan het ZRTI. In die tijd heeft de organisatie zich onder haar leiding
ontwikkeld tot een professioneel, zelfstandig radiotherapeutisch instituut met een vestiging in Vlissingen en sinds
2014 ook in Roosendaal.

De strategische keuze om een tweede vestiging in Roosendaal te starten, leidde tot een
verdubbeling van het aantal kankerpatiënten, dat door het ZRTI geholpen kan worden in een moeilijke fase in hun
leven. Inmiddels ontvangen jaarlijks meer dan 2300 patiënten hoogwaardige radiotherapeutische zorg via het ZRTI.
De waardering van patiënten is al jarenlang onverminderd hoog. Zij waarderen de zorg van het ZRTI met een dikke 9.
Het ZRTI realiseert dat in nauwe samenwerking met de verwijzend specialisten uit de algemene ziekenhuizen in de
regio Zuidwest Nederland, academische ziekenhuizen en huisartsen.
Het ZRTI is Tanja erkentelijk voor haar inzet voor – en betrokkenheid bij – de doorontwikkeling van de organisatie in
de afgelopen tien jaar.

Bij monde van Steven van Boven, voorzitter, laat de Raad van Toezicht weten dat de wervings- en selectieprocedure
voor de opvolging van Tanja is opgestart.

"Ik zal het ZRTI zeker gaan missen", laat Tanja weten. "Ik sluit een mooie periode af, waarin ik heb kunnen bijdragen aan een prachtige
organisatie, waar ik enorm trots op ben! Ik zal nog vaak terugdenken aan alle fantastische collega's, die zich dagelijks
met veel betrokkenheid inzetten voor de zorg aan onze zeer kwetsbare patiënten. Maar na tien jaar als bestuurder is
er een logisch moment gekomen om het stokje over te dragen. Ik zal op andere manieren actief blijven voor
kwetsbare groepen in de zorg, want daar ligt mijn hart. Daarnaast is het mooi dat ik in deze fase van mijn leven ook
tijd krijg voor andere dingen, waarvoor ik mij graag wil inzetten."

Meer berichten