Foto: Anne Droogsma

Kunst in de kerk

Kunst in een stilteruimte als een kerk roept vaak meer emoties en gevoelens op. Beelden kunnen je helpen…. Het kan je soms wakker maken om geloof te verwoorden of dieper te beleven. Dat is niet altijd het geval en een moeilijke opgave, maar kan wel een doel zijn.

VEERE - Misschien kunnen we met beelden ook de ontmoeting tussen mensen bevorderen, dat tot gevolg kan hebben dat er ruimte komt om over elkaars geloof/geen geloof te spreken en begrip te tonen.De deuren van de onze Kleine Kerk moeten daarom openstaan. Waardoor er mensen van buiten de kerk binnen kunnen en mogen komen. De een voor een kaarsje te branden de ander om rust te zoeken en om de kerk te bewonderen.

Kunst in de Kerk is dus ook missionair.

Zondag 8 september is er de opening expositie van Dave Bullard in de kleine kerk van Veere

Als predikant probeer je communicatie breder vorm te geven dan alleen met gesproken woord. Verschillend onderzoeken wijzen uit dat maar een klein percentage van gesproken woord ingang vind bij mensen. Dus ga je op zoek naar andere vormen. Zo kom je bij verschillende kunstvormen uit die je kunt gebruiken.

Onze predikant Jouke Droogsma heeft in de kerk al veel gebruik gemaakt van muziek, van dans maar ook van kunst d.m.v. tekeningen, schilderijen, foto's en film. Iemand met wie hij op bijzondere manier heeft samengewerkt is Dave Bullard. Zijn tekening van "de gevel van de kerk met daarachter de grafstenen"zette Ds. Droosma jaren geleden al aan het denken. Dave Bullard is een kunstenaar uit Rochester New York, heeft al veel geëxposeerd en is met zijn kunst sterk gericht op de kerk en het toerusten van mensen in de kerk m.b.t. kunst. Droogsma heeft nog steeds regelmatig contact met Dave wanneer ik b.v. een tekening nodig heb bij een bepaald thema of project. Dave Bullard geeft steeds blijk van zijn creativiteit en weet het ontstane idee van de ander altijd zo treffend weer te geven dat we daar in Veere wel iets meer wee wilde doen.
Het idee meer te doen met het openen van zijn expositie word gestalte gegeven door het houden van een speciale Vesper, de tekeningen van Goliath en David zal in deze vesper centraal staan. De expositie kan bekeken worden tijdens de open monumentendagen in de Kleine Kerk van Veere. Naast het werk van David en Goliath zijn er werken te zien; hart van steen, een muur om je heen bouwen, laat de doden hun doden begraven, (wie zijn de echte "doden"), verdriet om het kind, maria, weduwe van Sarfath en wij? De gemeente gaat op geestelijke strijd, maar hoe? Met een parasol en een koelbox……..

We nodigen een ieder die belangstelling heeft uit voor de opening vesper van zondag 8 september 19.30.uur Kleine Kerk van Veere.


 

Meer berichten