Foto: Martine Scholl

Kennissessie over ethiek

De jonge filosoof Jelle van Baardewijk komt naar Vlissingen voor een lezing over ethiek. Hij spreekt dinsdagmiddag 24 september in Dockwize te Vlissingen.

VLISSINGEN - Ethiek is terug in het centrum van de aandacht, zowel in het maatschappelijke als in het bedrijfsleven. Er doen zich veel situaties voor in onze wereld die onrust veroorzaken. We worden in ons persoonlijk leven op verschillende situaties aangesproken. Ook in het bedrijfsleven doen zich situaties voor waarover (ethische) vragen gesteld kunnen worden.

Jelle van Baardewijk

De jonge (36) filosoof Jelle van Baardewijk leidt zijn gehoor terug naar de basisvragen met betrekking tot goed gedrag, of ouderwets gezegd naar regels voor 'een goed leven'. Jelle is een begenadigd spreker, hij verstaat de kunst om moeilijke onderwerpen op een eenvoudige manier helder te maken.

Opzet

Deze kennissessie, een samenwerking tussen Dockwize en Triple Eye duurt een middag, waarbij uitgebreid bij deze situaties en ethische vragen stil gestaan wordt. Specifieke voorkennis is niet vereist! Entree is gratis, echter, toegang alleen ná tijdige inschrijving, het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven via dockwize.nl /events is vereist.

Meer berichten