Waterschap waarschuwt voor slik op de weg

Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van landbouwproducten. Slik dat tijdens het rooien op de weg blijft liggen, kan met name in combinatie met nat weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is dan belangrijk dat agrariërs ervoor zorgen dat de weg wordt schoongemaakt, maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de situatie.

Om te voorkomen dat ongelukken plaatsvinden, hebben wegbeheerders, waaronder waterschap Scheldestromen, in samenspraak met belangenorganisaties spelregels voor agrariërs opgesteld. Agrariërs moeten zelf de vervuiling gelijk opruimen. Zodra het waterschap toch onveilige situaties ontdekt, neemt het schap maatregelen. Mensen die gevaarlijke situaties door slik op de weg willen melden, kunnen het beste telefonisch contact opnemen met het waterschap. Alleen dan kan het waterschap direct actie ondernemen.

Spelregels agrariërs

Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Het plaatsen van waarschuwingsborden door deze bedrijven is daarom zeer belangrijk en verplicht. Om ongevallen te voorkomen wijst waterschap Scheldestromen alle agrariërs er ook op:

· ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan;

· de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen;

· contact met het waterschap op te nemen als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Het waterschap kan dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

Rol waterschap

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden