Met kinderopvang nieuwe leerkrachten aantrekken

In deze tijd dat leerkrachten schaars zijn, zoekt Mondia Scholengroep naar creatieve
mogelijkheden om nieuw personeel aan te trekken. In overleg met Kinderopvang Walcheren
werd een nieuw idee 'geboren': medewerkers van Mondia Scholengroep krijgen gegarandeerde
opvang bij een kinderdagverblijf in de buurt én een deel van de opvangkosten vergoed.

Mondia Scholengroep bestaat uit de scholen Nehalennia S.S.G. in Middelburg en Scheldemond
College in Vlissingen. "We vinden goed werkgeverschap belangrijk", vertelt Guus Hagt, rector van
beide scholen. "Daar hoort ook bij dat we goede faciliteiten bieden voor jonge ouders, zodat ze een
goede balans houden tussen privé en werk. Onze medezeggenschapsraad kwam met het idee van de
kinderopvang. Vandaar dat wij de mogelijkheden hebben onderzocht om opvang voor de kinderen (0
tot 4 jaar) van onze medewerkers te regelen." Mondia Scholengroep wil hierdoor een aantrekkelijke
werkgever te blijven. Ook hoopt Mondia dat nieuwe docenten voor hen kiezen nu onderwijzend
personeel steeds schaarser wordt.
Mooi voorbeeld van Walcherse samenwerking
In Kinderopvang Walcheren (KOW) vond Mondia Scholengroep een samenwerkingspartner. KOW biedt
de medewerkers van Mondia opvang aan bij twee kinderdagverblijven in de nabije omgeving van de
scholen: Bommes in Middelburg en Zandkasteel in Vlissingen. De medewerkers van Mondia krijgen de
garantie dat hun kind bij deze kinderdagverblijven opgevangen kan worden. Daarnaast ontvangen ze
van hun werkgever een tegemoetkoming in de opvangkosten. Verder komt bij elke school een KOWfiets te staan, zodat een ouder tussentijds naar het kinderdagverblijf kan gaan. Bijvoorbeeld om
een baby borstvoeding te geven. Annemiek Koppejan, directeur-bestuurder van KOW: "Wij weten
uit ervaring hoe belangrijk het voor ouders is dat de opvang van hun kind goed geregeld is. Daarom
denken wij dat deze regeling een mooie aanvulling is op de arbeidsvoorwaarden van een
organisatie. Kortom; een mooi voorbeeld van hoe twee Walcherse organisaties elkaar kunnen
versterken."

Meer berichten