Cursus herintredende bridgers

VLISSINGEN - Bridgeclub Scaldis te Vlissingen verzorgt vanaf februari 2020 een vervolgcursus bridgen op basis van "5 kaart hoog". Deze cursus is zeer geschikt voor mensen die langere tijd geleden gebridged of een bridgecursus hebben gevolgd. Bovendien is het een vervolg van de beginnerscursus die in september 2019 is gestart. Voor beide groepen geldt dat een stukje kennis kan zijn weggezakt. Het goed beheersen van 'ongestoord bieden' vormt de basis van gezonde biedopvattingen voor de rest van de bridgecarrière van de toekomstige bridger.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur.

Meer berichten