Nierpatiënt Peter staat op de wachtlijst voor een orgaandonor.
Nierpatiënt Peter staat op de wachtlijst voor een orgaandonor. (Foto: PR)

Oproep van Zeeuwse hartpatiënt

VLISSINGEN - De Zeeuwse hartpatiënt Peter, die op de wachtlijst staat voor een orgaandonor, alle Zeeuwen op om dierbaren te laten weten of ze na overlijden donor willen zijn.

Doordat mensen elkaar laten weten of ze donor willen zijn, wordt een wens vaker nageleefd en vaker ingestemd met donatie. Daarnaast neemt het bespreken van de keuze twijfel weg bij nabestaanden op een moeilijk moment. 

Nederlanders praten niet
De helft van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten. Als mensen de keuze nooit bij leven aan elkaar hebben laten weten, leidt dat tot twijfel bij nabestaanden of de keuze wel daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie. Om twijfel op een moeilijk moment bij nabestaanden te voorkomen en de wachtlijsten te verkorten, is het van belang dat meer mensen hun dierbaren laten weten of ze donor willen zijn na overlijden.

Doneer 1 minuut
Er is een tekort aan alle soorten donororganen. Daarom roepen nier-, hart- en leverpatiënten op om aan dierbaren te laten weten wat de donorwens is. Dat hoeft maar één minuut te kosten. In een persoonlijke oproep vertellen zeven patiënten die wachten op een donororgaan waarom praten over de donorkeuze belangrijk is. Peter uit Vlissingen staat op de wachtlijst voor een hart:'Er is zoveel onwetendheid. Wat is er nou mooier dan ná je dood nog mensen te kunnen helpen? Je kan als donor gemiddeld zo'n acht mensen helpen. Alleen dat gevoel is toch al fantastisch'? Marike Lub, psycholoog bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) steunt de oproepen van de patiënten. Op doneer1minuut.nl geeft zij advies hoe het gesprek aan te gaan en vertellen patiënten en nabestaanden over hun ervaring.

Te laat
Tom Oostrom, directeur Nierstichting: 'Elk jaar komt voor ongeveer 250 mensen op de wachtlijst een donororgaan te laat: ze overlijden of hun toestand verslechtert zo erg dat ze niet meer transplantabel zijn. Het is bijzonder moedig dat de zeven patiënten, die leven met veel onzekerheid of een donororgaan voor hen op tijd komt, vragen om iets voor hen te doen. Deel hun oproepen en bespreek je donorwens met je naasten, want dat kan voor hen het verschil maken. Andere landen laten al zien dat wanneer mensen goed geïnformeerd zijn, en ze het gesprek over de persoonlijke donorkeuze aangingen, nabestaanden vaker instemmen met donatie.'

Ga voor de persoonlijke oproepen, ervaringsverhalen, tips om het gesprek aan te gaan en de factsheet (met cijfers van Motivaction en de NTS) naar www.doneer1minuut.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden