De Vakhavo van het Calvijn College gaat uitbreiden

De open dagen van het Calvijn College zijn achter de rug. Veel interesse was er weer voor de vakhavo, een concept waarbij havisten een dag in de week vooral praktisch aan de slag gaan. Inmiddels is de vakhavo toe aan vervolgstappen. Stagecoördinator A.C. Witte vertelt er over.

Niet alleen ouders en leerlingen, maar ook bedrijven tonen onverminderd interesse. Bedrijven vinden het prettig om ook met dit type leerling te werken. Steeds meer wordt onderkend dat Zeeland juist aanwas van dit type leerlingen nodig heeft.

Nieuwe ontwikkelingen

De vakhavo draait inclusief pilotfase inmiddels voor het zesde jaar en is vooralsnog gericht op de technieksector. Leerlingen doen praktijkervaring op in de afdelingen bouwen, wonen & interieur en produceren, installeren & energie op locatie Krabbendijke Kerkpolder en vervolgens in bedrijfsstages.

Het concept vakhavo is natuurlijk breder toepasbaar. Nu de vakhavo stevig staat en een tweede lichting leerlingen opstoomt naar het examen, is het tijd voor uitbreiding.

Witte: "Momenteel start een pilot waarbij vakhavo wordt uitgebreid met automatisering: ontwerp, robotica en CNC draaien/freezen. Benodigde apparatuur zal een plek krijgen op de havo/vwo-locatie in Goes. Hiermee kan ook op die locatie invulling gegeven worden aan dit praktijkdeel van de vakhavo. Eind deze maand zal een pilot starten met een uitbreiding naar de economiesector. Een eerste bedrijf waarmee wordt samengewerkt is Knieriem, hofleverancier van verkeersborden en kentekenplaten."

Vakhavo iets voor mij?

Havisten met een praktische aanleg staan voor de afweging wel dan niet voor de vakhavo te kiezen. De moeilijkheidsgraad is gelijk aan die van de reguliere havo. Wel zijn er factoren die meegewogen moeten worden. Witte: "Het vergt allereerst meer discipline. Na een stagedag op donderdag vraagt het nogal wat om nog huiswerk te gaan maken voor de vrijdag. Je moet dan dus wat meer inplannen op de andere dagen. Ook hebben de vakhavisten bijvoorbeeld geen dagelijks z-uur, waarin ze zelfstandig aan de slag kunnen of ondersteuning kunnen krijgen."

Investering voor je toekomst
Een havist die 30 tot 32 dagen op een jaar bij een bedrijf aan de slag is, dat is bijzonder. Het Calvijn College is landelijk vrijwel de enige school die op deze manier vakhavo aanbiedt.

"Een vakhavist wordt geen specialist, maar een generalist, die begrijpt waar het over gaat", vertelt Witte. "De stage is er niet op gericht zich een bepaalde routine eigen te maken, maar een variëteit aan werkzaamheden uit te voeren. Dat geven we aan in het stagecontract."

"Wat bedrijven opvalt aan de vakhavisten? Dat ze snel door hebben wat de bedoeling is, initiatief nemen en zelfstandigheid tonen." Witte geniet van de ervaring dat vakhavisten echt op hun plek zitten en bedrijven deelname zo waarderen. "Ik zie het ook een beetje als missie om ze aan Zeeland te binden."

De ervaring van de vakhavo nemen leerlingen mee. "Ben je als havist een jaar in een bedrijf bezig geweest, dan kan het niet anders dan dat dit effect heeft op je verdere loopbaan."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden