Foto:

Viazorg coördineert zorg & welzijn in tijden van corona

VLISSINGEN - Stichting Viazorg verandert door coronavirus tijdelijk de dienstverlening en vormt het Regiocoördinatiepunt voor zorg & welzijn in Zeeland. 

Bij de ondersteuning die we aanbieden vormt de vraag van zorg- en welzijnsorganisaties het uitgangspunt. We gaan vraag en aanbod naar personeel en vrijwilligers verbinden en dienen als informatiepunt voor de Zeeuwse zorg en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen in dit proces. 

Ondersteuning

We stellen onze tijd ter beschikking daar waar deze het hardst nodig is: voor de ondersteuning van de zorgorganisaties in de ‘crisis’ als gevolg van Covid 19. De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus stellen onze gehele sector voor de nodige uitdagingen. In overleg met het landelijk RegioPlus-verband en het ministerie van VWS hebben we onze dienstverlening vanuit Viazorg tijdelijk gewijzigd. Personeel nodig? Op verzoek van de GGD GHOR is Viazorg bezig met een capaciteitsuitvraag om in beeld te krijgen welke organisaties zorgpersoneel beschikbaar hebben om extra in te zetten als de situatie daarom vraagt.
Organisaties die extra capaciteit nodig hebben, of verwachten dat dit in de nabije toekomst het geval is, kunnen zich melden via het regiocoördinatiepunt contactpunt@viazorg.nl of telefonisch via 06-57397856. Voor spoedvragen is dit telefoonnummer ook in het weekend bereikbaar. 

Extra handen aan het bed 

Afgelopen weekend is een landelijk initiatief gestart: Covid-19 extra handen aan het bed. Deze landelijke beweging roept medewerkers met een zorgdiploma en/of -achtergrond op om vrijwillig bij te springen. Mensen kunnen zich via  dit formulier aanmelden. De oproep heeft landelijk tot meer dan 2000 inschrijvingen van (oud) zorgpersoneel geleid. Viazorg zal met de mensen die zich voor Zeeland hebben aangemeld contact opnemen om hun mogelijkheden, kennis en ervaring in kaart te brengen, zodat eventuele matches gemaakt kunnen worden. Melden vrijwilligers zich direct bij uw organisatie, dan verzoeken wij u ze door te verwijzen naar het regiocoördinatiepunt. Rode Kruis Viazorg zal ook de brug leggen met het (regionale) Rode Kruis, zodat ondersteuningsvragen en ondersteuningsaanbod van niet (para)medische aard daar terecht komt. 

Personeel beschikbaar? 

Heeft u personeel dat u beschikbaar kunt stellen wanneer de situatie daar om vraagt? Stuur een bericht via het regiopunt: contactpunt@viazorg.nl of bel naar 06-57397856. Wij verzoeken u niet zelf naar andere zorgorganisaties te bellen, zij hebben hun handen vol en hebben deze taak bij Viazorg gelegd. 

Regiocoördinatiepunt 

Het regiocoördinatiepunt fungeert de komende tijd ook als informatiepunt. U kunt hier terecht met vragen die u heeft over personele inzet tijdens het coronavirus. Op de website www.viazorg.nl/regiopun t kunt u de informatie terugvinden die wij vanuit betrokkenen zoals het ROAZ en het onderwijs krijgen aangeleverd. Helaas kunnen we niet garanderen dat de informatie compleet is, wel is de daar te vinden informatie afkomstig van betrouwbare bronnen én actueel. Graag horen we hoe we ons verder kunnen inzetten, zonder daarbij de gecoördineerde initiatieven van onder meer ROAZ en GGD GHOR in de weg te lopen. Ook dit kunt u melden bij het regiopunt. Meer informatie of vraag/aanbod aanmelden? Kijk dan op www.viazorg.nl/regiopunt 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden