Foto: Frank Husslage

Toeristen blijf weg!

Koepelorganisatie Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) roept de landelijke overheid op toeristische ondernemers tegemoet te komen en toeristen om weg te blijven

Toeristen tijdelijk verbieden naar Zeeland te komen en zorgen voor een regeling voor gedupeerde toeristische ondernemers. Dat vraagt de toeristische koepelorganisatie Toeristisch Ondernemend Zeeland van het Rijk. Tegelijk roept ze, tot het zover is, zelf toeristen op niet naar Zeeland te komen. De druk op de zorg en daarmee het risico voor bezoekers, personeel en omwonenden wordt anders te groot.

Tegenstrijdig

Het klinkt haast tegenstrijdig, een toeristische koepelorganisatie die gasten oproept weg te blijven en het Rijk vraagt toeristisch verkeer helemaal te verbieden. “Maar in deze tijd waarin het coronavirus steeds meer slachtoffers maakt, is dit de juiste beslissing”, zegt TOZ-voorzitter Carla Schönknecht. “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat verspreiding van het virus wordt ingedamd.” Dat doet de koepelorganisatie met deze dubbele oproep dan ook, hoe zwaar het voor de toeristische ondernemers ook zal zijn.

Paasweekeinde

Want dat het voor de toeristische ondernemers – groot en klein – niet gemakkelijk zal zijn, laat zich raden. Zij zien hun inkomen immers nu al vrijwel volledig verdampen door het virus, met alle kwalijke gevolgen van dien. Bovendien zorgt het terugbetalen van aanbetalingen voor directe financiële nood. Maar als er toeristen in groten getale naar Zeeland komen, is de ramp helemaal niet te overzien. De in Zeeland aanwezige ziekenhuizen en intensive care-bedden, maar ook de huisartsenpraktijken, zijn berekend op het kleine inwoneraantal van de provincie. Als daar zomaar tien- of honderdduizenden mensen bijkomen in – bijvoorbeeld – een Paasweekeinde, dan wordt de druk op de medische zorg veel te groot en zal die nooit in de vraag kunnen voorzien. Dit leidt bovendien nu al tot onrust onder bevolking en spanningen tussen inwoners, toeristen en recreatieondernemers.

Verantwoordelijkheid

Er zijn al veel ondernemers in de toeristische sector die de zaak op eigen initiatief tijdelijk hebben gesloten. En ook de VVV Zeeland heeft toeristen al opgeroepen thuis te blijven. De TOZ voegt daar nu de oproep aan Den Haag aan toe, en sluit zich daarbij aan bij de eerdere oproep van GGD Zeeland en de Zeeuwse Veiligheidsregio. Schönknecht: “Verbied toeristen, maar ook tweedewoningbezitters uit binnen- en buitenland én dagtoeristen, nu naar Zeeland te komen. En bedenk ook iets om de toeristische ondernemers tegemoet te komen. Het toerisme is een van de pijlers onder de Zeeuwse economie. Die moeten we overeind houden. Ook dat hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden