Foto:

Meldt je zorgvraag of -aanbod

VLISSINGEN  - Als zorgorganisatie dezer dagen extra handen nodig? Of wil jij de zorg helpen? Alle initiatieven om vraag en aanbod van extra zorgpersoneel te organiseren tijdens de coronacrisis zijn samengebracht op extrahandenvoordezorg.nl

Zowel hulpvraag als (extra) zorgverlening kunnen via deze website gemeld worden. Viazorg coördineert de matching tussen vraag en aanbod in de regio Zeeland. In de regio kun je dus ook direct bij Viazorg terecht. De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. 

Voormalige werkers in de zorg

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht. In Zeeland kun je ook direct terecht bij het Regiocoördinatiepunt. 

Extra handen

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er al zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren moeten worden gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. Viazorg vormt dit team in de regio Zeeland. 

BIG langer geldig

Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIGregistratie - minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort. 

Meer informatie via  www.viazorg.nl/regiopunt

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden