Logo de-faam.nl

Cursus tegen eenzaamheid

In Nederland hebben veel mensen te maken met een gevoel van eenzaamheid. Dat
eenzaamheid iets is van alleenstaande ouderen is een hardnekkig misverstand dat blijft
bestaan door de berichtgeving in de media en de focus op kwetsbare ouderen. Het gaat om
een veel groter aantal mensen van alle leeftijden.

Uit betrouwbaar onderzoek van de GGD
blijkt 40 procent van de Nederlanders zich regelmatig eenzaam te voelen en 10 procent
(1,7 miljoen mensen!) voelt zich chronisch eenzaam met alle gevolgen van dien.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen met een goed sociaal netwerk gezonder
zijn, beter functioneren, langer leven en een grotere mate van welbevinden ervaren. Het
blijkt dat mensen die langer dan negen maanden eenzaam zijn niet zonder hulp tot
verandering in hun situatie kunnen komen. En het taboe dat rust op eenzaamheid helpt
zeker niet deze situatie te doorbreken. Daarom is activerende hulp noodzakelijk.
De gemeente Middelburg maakt die hulp nu mogelijk. Er is subsidie beschikbaar gesteld
voor het aanbieden van de cursus Creatief Leven, bekend van het programma 'Nooit Meer
Alleen'.
In een creatief leven weet men voor zichzelf de omstandigheden en mogelijkheden te
scheppen die zorgen voor een leven met de activiteiten en relaties die passend en
betekenisvol zijn.

Hoe ziet de cursus Creatief Leven eruit:
In 8 bijeenkomsten wordt aan de hand van allerlei creatieve opdrachten stapsgewijs een
persoonlijke ontdekkingstocht langs eigenschappen, waarden, talenten en wensen
ondernomen. Deelnemers werken ook thuis volop aan opdrachten. Veranderingen tot stand
brengen kost immers tijd, aandacht, energie, geduld en doorzettingsvermogen.
De groepsgrootte is beperkt waardoor er voldoende aandacht is voor iedere deelnemer.
De cursus wordt gegeven door Henriëtte del Prado, gecertificeerd coach voor de cursus.
Aanmelden verloopt via een intakegesprek waarvoor u zich vooraf kunt aanmelden via
email: hmdelprado@hetnet.nl of telefonisch: 0345-533432 tussen 18.00 en 19.00 uur. De
gesprekken vinden op afspraak plaats op dinsdag 14 februari in Middelburg.

Cursusdata: donderdag 2, 9, 16, 23, 30 maart en 6, 13, 20 april 2017
Tijd: van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie: Kunst Educatie Walcheren, Kuiperspoort 12, 4331 GS Middelburg
Eigen bijdrage: € 20,00 voor het cursusboek dat in uw bezit blijft.
 

Reageer als eerste
Meer berichten