Afbeelding

Wist u dat...

Column

Vogel- en Zoogdieropvang de Mikke een erkend aanneem- en doorgeefadres voor reeën is? De Mikke is alweer zo’n dertig jaar aangesloten bij Stichting Reeënopvang Nederland. Jaarlijks bezoeken wij de verschillende vergaderingen verderop in het land. Daar ontmoeten wij collega’s van de andere reeënopvangcentra uit heel Nederland. 


Wij werken op het gebied van reeën, vossen en marterachtigen nauw samen met de Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Met dit centrum zijn we een samenwerkingscontract aangegaan en we doen regelmatig een beroep op elkaar. Wij voor het verder grootbrengen van de jonge eerdergenoemde zoogdieren, en zij doen een beroep op ons voor zeevogels, zoals de jan-van-gent, zeekoet en alk. We hebben trouwens niet alleen collega’s in Zundert, maar ook uit Oostende en Rotterdam en de andere collega’s van de SON Nederland, waar we nauw mee samenwerken en eventueel dieren mee uitwisselen. Dit gebeurt wanneer De Mikke dreigt over te lopen door het grote aantal binnengebrachte dieren.

Als bij ons een melding komt over een aangetroffen reekalf of gewond ouder dier, is het heel belangrijk dat er vanaf de vindplaats contact wordt opgenomen met De Mikke. We kunnen dan zo samen met de beller de allerbeste oplossing zoeken en advies geven, zonder het dier direct van de vindplaats, en eventueel de onzichtbare moeder, weg te halen. Schroom dus nooit, zeker als het om toch wel bijzondere dieren gaat, om eerst advies te vragen en daarna pas te handelen. Liefst vanaf de vindplaats, zodat de situatie beter te beschrijven is. Zorgen voor in het wild levende dieren doen we samen!

Coby Louwerse
Beheerder Vogel- en Zoogdieropvang De Mikke in Middelburg

Digitale krant