Aldo Houterman
Aldo Houterman

Gesprek op de Zondagmorgen met filosoof Aldo Houterman

  Cultuur

Op zondag 28 oktober om 10 uur is de filosoof Aldo Houterman (1981) de gast in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.

Thema van het gesprek is “Zorg”, zowel als maatschappelijke voorziening als kenmerk van menselijke relaties. Houterman is namelijk van mening dat de zorg in Nederland staat of valt met een goed begrip van wat zorg is. Daarnaast ziet hij hoe de 'medische blik' doorsijpelt in ons dagelijks leven en de omgang met elkaar. Beide gezichtspunten zullen aan bod komen naast de onderwerpen, die de deelnemers aan het gesprek kunnen inbrengen.

De geboren Walchenaar Aldo Houterman (1981) studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert Ethiek en Filosofie bij Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en bij Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkt aan een populair boek over de filosofie van sport en beweging en doet promotie-onderzoek naar de betekenis van ons lichaam voor ons zelf- en wereldbeeld. Volgens hem is het lichaam geen instrument van het brein of de geest, maar geeft het actief vorm aan ons bestaan en dagelijkse ervaring.
In het Gesprek op de Zondagmorgen, dat elke vierde zondag van de maand in de Doopsgezinde kerk wordt gehouden, komen onderwerpen aan bod op het snijvlak van levensbeschouwing, ethiek en samenleving. Iedereen met belangstelling daarvoor, is van harte welkom om aan het gesprek deel te nemen, actief of als luisteraar. |

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten is zeer welkom.

Meer berichten