Foto: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 1953
Foto: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 1953 (Foto: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 1953)

Nieuwe straatnamen in de binnenstad

  Cultuur

MIDDELBURG - Middelburg kent bijna 700 straten. De straatnamencommissie bedenkt er elk jaar wel een paar bij omdat er nieuwbouw plaatsvindt in nieuwbouwwijken. Daarnaast heb je ook straatnamen die om welke reden dan ook zijn verdwenen. De Binnenstad is een apart verhaal.

In de jaren zestig van de vorige eeuw verdween vrijwel het comlete wijkje in de buurt van het huidige Gerechtsgebouw. Ook is bijzonder dat in één stadsbuurt meer dan tien straatnamen met 'Seis' beginnen: bijvoorbeeld Seisstraat, Seisdam, Seisplein, Seisbolwerk en Seisweg.

Unger

Na het bombardement of beschieting van de stad op 17 mei 1940 werd niet lang daarna begonnen met het opruimen van het puin en het opbouwen van het centrum. Er wedr stevig aangepakt. Het stratenplan werd op een aantal plaatsen gewijzigd. Eind 1941 stelde de gemeentearchivaris Unger straatnamen voor voor in het centrum. In januari van het volgende jaar ging de raad akkoord met zijn voorstel. Welke straatnamen bleven hetzelfde en welke kwamen er nieuw bij?

Verbindingen

De nieuwe verbinding van de Lange Noordstraat naar de Groenmarkt heette Lombardstraat en kreeg de naam Bachten Steene. Het smalle straatje tussen de Markt en de Burggang wordt Keldermansstraat genoemd, naar de familieleden die het stadhuis hebben gebouwd.

Goud

De vier straten rondom het Hofje Onder den Toren krijgen de namen: Onder den Toren, Nieuwe Kerkgang, Nieuwe Wal en Walgang. De verbinding tussen de Lange Delft het Walplein zou, als het aan Unger hebben gelegen, Gouden Zonnestraatje worden, maar de burgemeester wilde dat het Stroopoortgang werd, een verwijzing aan de Stroopoort die er ooit stond.

Verplaatst

De Bodenplaats was het nieuwe terrein tussen Pottenmarkt, Gortstraat en Zusterstraat. Tussen de Zuidsingel en Wagenaarstraat kwam een nieuwe straat: Sint Jorisstraat. Vroeger lag de Sint Jorisstraat tussen de Lange Noordstraat en Penninghoeksingel die nu Sint Antheunisstraat heet. Het houten bruggetje over het water van de Herengracht heette Sint Joris-bruggetje en later Smytegeltbruggetje. Inmiddels is de brug verdwenen. De Hagepreekgang , de verbinding tussen de Dwarskaai en Rouaanse Kaai, zou in eerste instantie Gelein de Hoornegang hebben geheten. En wat te denken van de Sint Barbaragang, nu een achterafstraat achter de Lange Delft.

Verdwenen

In het centrum verdwenen nogal wat oude stratennamen. Zo zoeken we op dit moment tevergeefs naar de Wal, de Mosterd, de Lange Burg, de Gang, de Oudekerkstraat, de Nieuwekerkstraat, de Stroopoort en de Burgemeester Takstraat. De toenmalige Kapoenstraat heet thans Kapoengang.

Meer berichten