Foto: Jurgen van Hoof

Oecumenische herdenking

  Cultuur

Zaterdag  4 mei wordt in het Uitvaartcentrum Overtoom/Groen aan de Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen een korte oecumenische herdenking gehouden. Aanvang 19.00 uur.  Inloop: vanaf 18.30 uur.
Het thema is: Geef Vrijheid door – in vrijheid kiezen


Aan deze herdenking van woord en muziek werken o.a. mee: dhr. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen en Ds. P.Handschin, Raad van Kerken Vlissingen. Daarnaast is er een persoonlijk verhaal over de oorlogsjaren door dhr. P.Wisse. De herdenkingsdienst wordt omlijst met muziek door dhr. J. van Moolenbroek en mevr. T.Handschin, viool.
Aansluitend zal om 20.00 uur op de Algemene Begraafplaats ook een krans worden gelegd namens de Raad van Kerken Vlissingen.  

Een ieder wordt van harte uitgenodigd de oecumenische herdenking én de herdenking en kranslegging op de begraafplaats bij te wonen. Men kan na afloop van de herdenking in het Uitvaartcentrum via de achteringang van de begraafplaats naar de herdenkingsplaats bij het monument op de begraafplaats lopen.

Meer berichten