Foto:

Ruimtecaesuur in 2020

  Cultuur

In het 25ste jaar van bestaan van Ruimtecaesuur werken vanaf januari 2020 Witte Rook uit Breda en Ruimtecaesuur in Middelburg samen aan een jaarprogramma.

Witte Rook is een online en offline platform dat zich richt op het geschreven woord, het authentieke beeld en kunstenaarsprocessen. Dit uit zich in het bieden van werkperiodes en online publicaties. Ruimtecaesuur staat voor de autonomie van de kunst en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zo wordt kunstenaars een podium geboden om in een niet-commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ont-moeting en het leren van elkaar nemen bij Ruimtecaesuur een belangrijke plaats in.

Witte Rook programmeert in Ruimtecaesuur zes solotentoonstellingen met kunstenaars. Ruimtecaesuur verkent op haar beurt de online wereld van Witte Rook door een serie aan de tentoonstellingen verbonden artikelen te publiceren. Samen met bieden we een beeldend perspectief op de rol van internet in de artistieke praktijk, en vragen we tegelijkertijd naar de waarde van offline (tentoonstellings)plekken.

De deelnemende kunstenaars zijn Charlotte Besuijen, Ruben Mols, Johanna Talja, Nele Brökelmann, Karl Karlas en Joep Vossebeld.

De eerste tentoonstelling – die van Charlotte Besuijen – opent op 25 januari 2020.

www.caesuur.nu

Meer berichten