Een eeuw geleden werd in Middelburg de SGP opgericht. In 1922 werd de Middelburgse dominee G.H. Kersten met 26.700 stemmen gekozen in de Tweede Kamer. Hij zou daar blijven tot en met 1945. Foto: PR SGP
Een eeuw geleden werd in Middelburg de SGP opgericht. In 1922 werd de Middelburgse dominee G.H. Kersten met 26.700 stemmen gekozen in de Tweede Kamer. Hij zou daar blijven tot en met 1945. Foto: PR SGP (Foto: PR SGP)

100-Jarige SGP heeft Walcherse wortels

  Historie

MIDDELBURG -  Op 24 april is het 100 jaar geleden dat in Middelburg de Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) werd opgericht. Naast de ARP en CHU een derde christelijke partij. Wie zaten achter deze partij en waarom kozen ze voor iets nieuws? Een korte reconstructie.

Eén jaar eerder, in 1917, werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd. Tegelijkertijd kwam er het passief vrouwenkiesrecht, dat wil zeggen dat alleen mensen met voldoende belastbaar inkomen mochten stemmen. Het actief kiesrecht van vrouwen werd in 1919 door de Tweede kamer aangenomen. Suze Groeneweg werd in 1918 namens de SDAP, de voorloper van de PvdA, de eerste vrouw in de Tweede kamer. Vrouwelijke kandidaten kwamen tot nu toe nog niet voor op de kandidatenlijsten van de SGP voor de Eerste- en Tweede Kamer. De Vlissingse Lilian Janse was in maart 2014 de eerste vrouw die voor de SGP in de gemeenteraad werd gekozen. In ten minste zeven gemeenten staan bij de komende verkiezingen vrouwen op SGP-lijsten.

Begin

Het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw was een periode van maatschappelijke en politieke bewustwording van steeds meer bevolkingsgroepen. Het was de tijd waarin veel organisaties met politieke, sociale of kerkelijke doelstelling werden opgericht. De verzuiling was geboren. Vanuit de Gereformeerde Gemeente was de jonge dominee Kersten uit Yerseke de organiserende kracht achter de oprichting van de SGP. Kersten was zich bewust dat de formele grondslag van de in 1879 door Abraham Kuyper opgerichte Anti Revolutionaire Partij, veel overeenkomsten vertoonde met zijn partij. De visies van de bevindelijke-gereformeerden (SGP) en van de volgelingen van Kuyper (ARP) verschilden op het maatschappelijk, cultureel en staatkundig leven.

De directe aanleiding om de SGP op te richten was, dat naast de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, ook de verplichting tot stemmen bij wet was geregeld. Kersten wilde met zijn achterban een politieke partij. Op woensdag 24 april kwamen afgevaardigden van acht kiesverenigingen en kerkenraden van Gereformeerde Gemeenten in de kerk in de Segeersstraat in Middelburg bij elkaar. Er werden direct spijkers met koppen geslagen. Voorzitter werd dominee Kersten. Drie weken later vond de eerste hoofdbestuursvergadering in Rotterdam plaats. De eerste lijsttrekker voor de Tweede Kamer-verkiezingen in juli 1918 werd niet gekozen. Kersten was in de periode tussen 1922 en 1945 lid van de Tweede Kamer.

Meer berichten
Shopbox