Foto:

Archeologische opgraving

  Historie

Maandag 29 oktober zijn archeologen van het onderzoeksbureau ADC ArcheoProjecten begonnen met een opgraving in het Singelgebied van Domburg. Zij doen dit in opdracht van de gemeente Veere en in het kader van de geplande herinrichting van het gebied.

DOMBURG - Archeologisch gezien staat Domburg nationaal en internationaal op de kaart, omdat in de ondergrond van de stad een zeldzaam bodemmonument verborgen ligt. Het gaat om een vroegmiddeleeuwse ringwalburg die de lokale bevolking rond 875 na Chr. heeft gebouwd om zich te beschermen tegen de invallen van de Vikingen.

De ringwalburg bestond uit een brede gracht rond een cirkelvormige wal. Op de wal stond een palissade van aangepunte palen. Een kruis van wegen doorsneed de ringwalburg. De wegen eindigden in vier poorten door de wal. De ringwal omvatte een binnenterrein met een diameter van ca. 210 meter. In de ringwalburg stonden houten huizen, waarvan resten in 2010 zijn opgegraven aan 't Groentje. Een artistieke impressie van hoe de ringwalburg van Domburg er uit heeft gezien is hieronder ingevoegd.

Het plangebied Singelgebied ligt net ten zuiden van de ringwalburg (zie bijgevoegd kaartje). De archeologen hopen hier resten te vinden van middeleeuwse bewoning die in relatie staat tot de ringwalburg. We krijgen daarmee een beter inzicht in de middeleeuwse samenleving in en rond Domburg. Hoe groot was deze samenleving? Hoe leefden de mensen toen? Zijn er ook mensen begraven binnen het onderzoeksterrein? Hopelijk levert de opgraving nieuwe antwoorden op onder meer deze vragen.

De resultaten van de eerste twee dagen in het veld zijn al veelbelovend. Een reeks vondsten en grondsporen uit de middeleeuwen, maar ook uit de Romeinse tijd, hebben zich al aangediend.

De opgraving duurt tot in december van dit jaar. Na het veldwerk zetten de archeologen de bevindingen uit het veld op een rij. De vondsten worden gewassen en door specialisten nader onderzocht. Tenslotte voegt men alle resultaten samen om zo bij te dragen aan een overzicht van de middeleeuwse samenleving in dit gebied, en misschien ook van de samenleving uit de Romeinse tijd.

Meer berichten