Veers Leerlingen Orkest o.l.v. Petra van Antwerpen
Veers Leerlingen Orkest o.l.v. Petra van Antwerpen

Eerste optreden Veers Leerlingen Orkest

  Muziek

De zeven Veerse muziekverenigingen werken al vele jaren nauw met elkaar samen. Dit heeft onder andere geresulteerd in het oprichten van een Veers Leerlingen Orkest.

VEERE - Het wordt voor de muziekverenigingen namelijk steeds moeilijker om leerling-muzikanten en jeugdleden te werven. Door de krachten te bundelen is de mogelijkheid ontstaan om een gezamenlijk leerlingenorkest te vormen en de leerlingen de kans te bieden om in orkestverband samen met muzikanten van andere verenigingen te musiceren. De eerste repetitie vond plaats op 12 januari en op zaterdag 7 juli staat het eerste optreden gepland. Dirigente van het Veers Leerlingen Orkest is Petra van Antwerpen. Het Veers Leerlingen Orkest repeteert om de twee weken op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur. De locatie wisselt om de twee repetities en is altijd de vaste repetitieruimte van één van de deelnemende muziekverenigingen in de gemeente Veere. Het Veers Leerlingenorkest is onder andere bedoeld voor leerling-muzikanten die zich naar aanleiding van een schoolproject aanmelden als lid bij een Veerse muziekvereniging, vaak in combinatie met individuele muzieklessen.

Het optreden van het Veers Leerlingen Orkest op zaterdag 7 juli vindt plaats tijdens de Stroskerksedag in Serooskerke (W) en begint om 10.30 uur en aansluitend zal het leerlingenorkest van muziekvereniging Voorwaarts ook een optreden verzorgen.

Meer berichten