Foto:

Afname vacatures op alle beroepsniveaus

  Nieuwsflits

Arbeidsmarkt niet langer krap, afname vacatures op alle beroepsniveaus Het aantal WW-uitkeringen nam in augustus in Zeeland af in vergelijking met juli. Ten opzichte van augustus vorig jaar was er een stijging van het aantal WW-uitkeringen. Door de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maanden toe en daalde het aantal vacatures. Hierdoor nam de spanning op de arbeidsmarkt af en is er niet langer sprake van algehele krapte. Het aantal ontstane vacatures nam op alle beroepsniveaus af.

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind augustus 2020 telde de provincie Zeeland 4.800 WW-uitkeringen. Dat was 2,5% van de beroepsbevolking, hetgeen lager was dan het landelijke percentage van 3,1%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in augustus af met 200 uitkeringen (-4%) ten opzichte van een maand eerder. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in augustus 2020 in vergelijking met juli 2020 met 3%.

Arbeidsmarkt landelijk niet langer krap, in Zeeland nog wel

Door de coronacrisis nam het aantal WW-gerechtigden in Zeeland het afgelopen half jaar toe. In augustus 2020 werden er in Zeeland 18% meer WW-uitkeringen verstrekt dan eind januari 2020. Tegelijkertijd daalde door alle maatregelen die werden afgekondigd het aantal vacatures. In het tweede kwartaal van 2020 stonden er in Zeeland 32% minder vacatures open dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Hierdoor nam de spanning op de arbeidsmarkt af. In geheel 2019 was er zowel op landelijk als Zeeuws niveau sprake van een krappe arbeidsmarkt. In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar was de arbeidsmarkt in Zeeland zelfs zeer krap. In het tweede kwartaal van 2020 kon de spanning op de arbeidsmarkt op landelijk niveau getypeerd worden als ‘gemiddeld’. In Zeeland was er, net als in Zuidoost-Brabant, Rivierenland en Midden-Utrecht, nog wel sprake van krapte.

Veel beroepen van krap naar ruim

Bij veel beroepen is de krapte in een half jaar tijd flink verminderd of zelfs omgeslagen in een ruime arbeidsmarkt. In afbeelding 2 staan de vijf beroepsgroepen waarin dit in Zeeland het geval was. Toch zijn er medio 2020 ook nog 43 beroepsgroepen in Zeeland waarin de arbeidsmarkt nog steeds (zeer) krap is. Werkgevers hebben hier nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden. Dit geldt onder meer voor ICT-beroepen, beroepen in openbaar bestuur en veiligheid, technische beroepen en zorgberoepen. Voorbeelden zijn monteurs, netwerkspecialisten en verzorgenden.

Afname ontstane vacatures op alle beroepsniveaus

De coronacrisis heeft landelijk niet op alle sectoren en beroepsniveaus dezelfde impact. Het aantal ontstane vacatures nam landelijk gezien sterker af op de lagere beroepsniveaus. In Zeeland was de daling op alle beroepsniveaus nagenoeg gelijk. Het aantal ontstane vacatures daalde in Zeeland in het tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 met 32%. De afname was het sterkst bij beroepen met weinig complexe taken, waarvoor lager of middelbaar onderwijs volstaat (-33%). Door de sluiting van de horeca ontstonden bijvoorbeeld minder vacatures voor bedienend personeel. Ook ontstonden er minder vacatures voor schoonmaakpersoneel. Bij de hogere beroepsniveaus, waarvoor veelal een opleiding op hoger of wetenschappelijk niveau vereist is, was er ook een daling van het aantal ontstane vacatures, maar deze afname was een fractie minder sterk (-31%) Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vacatures voor functies in de ICT-sector en in de zorg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden