<p>De Petrus en pauluskerk in MIddelburg. TEKST EN FOTO: THEO RIETVELD</p>

De Petrus en pauluskerk in MIddelburg. TEKST EN FOTO: THEO RIETVELD

(Foto: Theo Rietveld)

Onze Lieve Vrouwekerk wordt toch verkocht

  Nieuwsflits

WALCHEREN - Het bisdom Breda zet de Onze Lieve Vrouwekerk en de bijbehorende pastorie in Vlissingen te koop. Dat betekent dat de kerkgangers naar de HH Petrus- en Pauluskerk in Middelburg moeten voor hun kerkdiensten.

Het bisdom vroeg eerder de Walcherse parochie om een keuze te maken voor een kerk die als toekomstige parochiekerk zal fungeren. Daarbij was nadrukkelijk gekozen om in Vlissingen een kerkmogelijkheid te houden. Hiertoe is jarenlang gewerkt aan toekomstbestendige plannen voor de kerk en pastorie in Vlissingen. Zo was er een plan voor appartementen in en rond de kerk met daarbij behoud van een gedeelte van de kerk voor de parochie. Recente berekening maken duidelijk dat de forse stijging van de bouwkosten de opbrengst van de appartementen niet zal dekken. De kerk en de pastorie worden dan ook in de verkoop gezet.

Missionair

Momenteel wordt druk gezocht naar een plaats waar de Vlissingse parochianen hun vieringen, ontmoetingen en kerkelijke activiteiten kunnen houden. De toeristenkerken in Vrouwenpolder, Domburg, Zoutelande en Dishoek zijn onderdeel van de H. Maria Parochie Walcheren. Het is financieel onmogelijk dat alle kerken op deze vier plekken blijven bestaan. Er wordt gedacht aan de realisatie van een missionaire parochie die een bundeling van krachten noodzakelijk maakt. Hoe dit er in de praktijk gaat uitzien, is nog niet duidelijk.

Pastorie

De onlangs benoemde pater Thaddy de Deckere zal dit jaar zijn intrek nemen in de pastorie in Middelburg. Daarmee krijgt de woning zijn hoofdfunctie weer terug. De huidige gebruikers van de pastorie zullen ondergebracht worden in de dagkapel. Het is de bedoeling dat de HH. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg aan te wijzen als Walcherse parochiekerk. Het kerkgebouw zal een kleinere liturgische ruimte krijgen. Er komen ook verschillende andere ruimtes in het kerkgebouw. Ook moet groot onderhoud in de nabije toekomst plaatsvinden. De plannen bevinden zich nu nog in het beginstadium.

Voorlichting

Het parochiebestuur heeft vijf bijeenkomsten gepland om aan verschillende groepen binnen de kerk uitleg te geven over de diverse ontwikkelingen. Zo zijn er avonden gepland voor de werkgroepen toeristenpastoraat, vrijwilligers van de Onze Lieve Vrouwekerk en HH. Petrus- en Pauluskerken parochianen uit Vlissingen en Middelburg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden