Illegale bewoning in Veere aangepakt


<p>Het Veerse college van Burgemeester en Wethouders stemde in met het plan van aanpak illegaal gebruik 2<sup>e</sup> woningen.</p>

Het Veerse college van Burgemeester en Wethouders stemde in met het plan van aanpak illegaal gebruik 2e woningen.

(Foto: Wikimedia)

Illegale bewoning in Veere aangepakt

  Nieuwsflits

DOMBURG - De gemeente Veere draagt de leefbaarheid in de dorpskernen een warm hart toe. Dit vraagt om een goede afstemming tussen de belangen van het toerisme en van de bewoners.

Illegale recreatieve verhuur van woningen is niet toegestaan en veroorzaakt overlast en daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen. Dit plan gaat over de handhaving van illegaal gebruik van tweede woningen binnen de kernen en van illegale recreatieve verhuur.

Onrechtmatig

Het doel van dit plan van aanpak is het illegale gebruik van woningen binnen de gemeente te beëindigen. Onjuist gebruik van woningen in strijd met de geldende wet- en regelgeving is onrechtmatig en dus handhaafbaar, ook als dit gebruik al langere tijd plaatsvindt. Kortom: het levert geen recht op om in strijd met de regelgeving te blijven handelen. 

Leefbaarheid 

Het uitgangspunt is dat woningen bedoeld zijn om in te wonen, regels worden nageleefd én dat er een goede balans is en blijft bestaan tussen leefbaarheid en toerisme.

Prioriteit

De prioriteit ligt bij het handhaven op illegaal gebruik van woningen binnen de kernen. Daarnaast wordt er binnen de kernen ook gehandhaaft op naleving van de regels uit het bestemmingplan. Illegale recreatieve verhuur van woningen is niet toegestaan en veroorzaakt overlast. Het is buiten de kernen toegestaan een woning met de bestemming ‘wonen’ als tweede woning te gebruiken. Recreatieve verhuur van deze woningen is echter niet toegestaan en de gemeente kan handhaven op basis van de bestemmingsregels. .

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden