Aantal WW-uitkeringen stijgt verder in Zeeland


Foto: UWV

Aantal WW-uitkeringen stijgt verder in Zeeland

  Nieuwsflits

ZEELAND - In december 2020 werden in Zeeland 5.100 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was een stijging van 8% in vergelijking met november 2020. Het aantal uitkeringen lag in december 2020 in Zeeland ook hoger dan in december 2019 (36%). Beide cijfers zijn hoger dan de landelijke cijfers over die zelfde periode, die waren respectievelijk 3% en 28%. 

Eind december 2020 telde de provincie Zeeland 5.100 WW-uitkeringen. Dat was 2,6% van de beroepsbevolking, landelijk was het WW-percentage 3,1%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in december met 8% toe ten opzichte van een maand eerder. Ook in vergelijking met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in december 2020 hoger. In december 2019 werden 3.800 uitkeringen verstrekt, 36% minder dan in december 2020. Deze toename op jaarbasis was in de provincie Zeeland sterker dan de stijging van het aantal WW-uitkeringen op landelijk niveau, die in december 2020 28% bedroeg.

In januari en februari 2020 laag
In januari 2020 werden er in Zeeland 4.100 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was weliswaar iets hoger dan in de laatste maanden van 2019, maar nog altijd relatief laag in vergelijking met de jaren ervoor. Ter vergelijking: in januari 2019 telde de provincie Zeeland 5.000 WW-uitkeringen en in januari 2018 nog 6.300. In februari daalde het aantal WW-uitkeringen licht met 1%. Het aantal WW-uitkeringen lag op dat moment nog altijd 16% lager dan een jaar daarvoor.

Toename door lockdown
Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting met COVID-19 in Nederland gemeld. Doordat sindsdien het aantal besmettingen met het coronavirus toenam, werd op 15 maart de eerste ‘intelligente’ lockdown ingesteld om het aantal besmettingen terug te dringen. Door de lockdown vielen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur en sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel en de sector vervoer en logistiek viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Met name vanuit deze sectoren kwamen er meer mensen in de WW terecht. In maart nam het aantal WW-uitkeringen dan ook toe, met 5% ten opzichte van februari 2020. De grootste stijging van 2020 vond echter plaats in april. Toen steeg het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met 20% in vergelijking met een maand eerder. In april was het aantal WW-uitkeringen in Zeeland ook voor het eerst weer hoger dan een jaar daarvoor (+15%). Hoewel er sprake was van een toename in alle leeftijdscategorieën, steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar relatief het sterkst.

Versoepeling
In mei werd een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo mochten de meeste contactberoepen, waaronder kappers en schoonheidsspecialisten, hun werkzaamheden weer voortzetten. In mei was er in Zeeland echter nog sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen, namelijk 2% in vergelijking met april 2020. In de maanden die daarop volgden, ging de economie steeds meer van het slot. Zo mocht in juni onder andere de horeca weer open en mochten ook musea en theater-, film- en concertzalen onder voorwaarden hun deuren weer openen. Die versoepelingen hadden tot gevolg dat de snelle toename van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland zich niet voortzette. In juni was er al sprake van een daling van 1%, waarna in juli het aantal WW-uitkeringen verder afnam met 3%. Ook in augustus en september daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis met respectievelijk 4% en 7%.

Strenge lockdown
Doordat het aantal besmettingen weer toenam, werd er door het kabinet op 14 oktober 2020 een gedeeltelijke lockdown ingesteld. Deze lockdown was minder streng dan in maart 2020 en had onder andere tot gevolg dat eet- en drinkgelegenheden (wederom) de deuren moesten sluiten. Winkels in de detailhandel moesten uiterlijk om 20:00 uur dicht. In Zeeland nam het aantal WW-uitkeringen in oktober met 1% licht toe, ten opzichte van september 2020. In november was er op maandbasis sprake van een toename van 4%. Ondanks de coronamaatregelen nam het aantal besmettingen steeds sneller toe. Daarom ging Nederland op 15 december 2020 in de strengste lockdown tot dan toe. Onder andere pretparken, dierentuinen, sauna’s, musea, theaters, horeca en horecavoorzieningen voor hotels gingen dicht. In december steeg het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met 8%, ten opzichte van november 2020.

Reimerswaal
In alle Zeeuwse gemeenten nam het aantal WW-uitkeringen in december 2020 toe in vergelijking met december 2019. De procentuele toename van het aantal WW-uitkeringen in deze periode was het grootst in de gemeenten Reimerswaal (59%), gevolgd door Borsele (48%), Middelburg (47%), Vlissingen (43%) en Goes (40%).

In de gemeenten Tholen (15%), Hulst (26%) en Kapelle (28%) was de toename van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland het afgelopen jaar het minst sterk.

Dempend effect
Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is tijdens de coronacrisis fors opgelopen in vergelijking met de periode voor corona. Het effect van de coronamaatregelen op het aantal WW-uitkeringen wordt echter gedempt door de tijdelijke financiële steunmaatregelen van de overheid. Een van die financiële regelingen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Met behulp van de NOW-regeling kunnen werkgevers met substantieel omzetverlies een groot gedeelte van hun loonkosten vergoed krijgen. De steunmaatregelen fungeren daarmee als vangnet waarmee veel directe werkloosheid voorkomen wordt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden